Så mye utslipp hadde vi, så mye har vi igjen å kutte

Klimabudsjettet er kanskje tørt, men det er slik Bergen når utslippsmålene.

Publisert Publisert

KLIMADEMONSTRASJON: Rundt 100 mennesker demonstrerte onsdag på Torgallmenningen. Samme dag ble også klimabudsjettet til Bergen kommune lagt frem. Begge typer klimaarbeid er antakelig nødvendig om målene skal nås. Foto: Tuva Irene Skare

Havnivået stiger. Breene og sjøisen smelter. Havet blir surere, og vinteren kortere. Samme dag som FNs klimapanel publiserte en ny, dyster rapport, la byrådet i Bergen frem sitt budsjett.

For andre gang var det ikke bare den økonomiske planen som ble lagt frem. Nå legger byrådet samtidig frem en oversikt over hvor mye klimagasser som slippes ut i Bergen. Det er symbolsk viktig.

Men det er også et politisk arbeidsredskap. Bybudsjettet skal sikre at økonomien ikke går over styr. Klimabudsjettet skal sikre at målet om å kutte utslippene med 30 prosent (sammenliknet med 1991-nivået) innen 2020 blir nådd.

Les også

Bybudsjettet: Parkering og bolig kan bli dyrere i 2020

For å vite om du når et klimamål, må du nesten kjenne til utslippene dine. For å prioritere de rette tiltakene, må du vite hvor mye de kan kutte utslippene og hva de koster. Å sørge for en slik oversikt er åpenbart en fruktbar måte å jobbe på.

I fjor var første gang klimabyråd Julie Andersland (V) la frem et helhetlig klimabudsjett. Den gang bar dokumentet preg av at denne måten å jobbe på er under konstruksjon. Slik er det også i år.

Kommunen er avhengig av tall fra Miljødirektoratet for å lage en oversikt, og de kommer fryktelig seint. De ferskeste tallene for utslipp er fra 2017. Først om to år vet vi om det blir kuttet nok i år.

Det er en vesentlig svakhet, som gjør at hele oversikten må tas med en liten klype salt. Dermed er også klimabudsjettet enn så lenge et dårligere redskap enn det bør være.

KLIMABUDSJETT: Klimabyråd Julie Andersland (V) la onsdag frem kommunens klimabudsjett. Det er et godt arbeidsverktøy, men det bør bli enda bedre. Foto: Amanda Iversen Orlich

Hvis estimatene for Bergens utslipp i fjor og i år er korrekte, kan målet om 30 prosent lavere utslipp i løpet av neste år være innen rekkevidde.

Det samme gjelder målet om at byen er fossilfri innen 2030. Men det er forutsatt at tallene faktisk er presise. Den usikkerheten må politikerne ta høyde for når de vedtar politikk fremover.

Les også

Budsjettet han legger frem onsdag, vil måtte skrives på nytt før jul

Oversikten over både utslipp og tiltak viser dessuten at lokalpolitikerne har begrenset innflytelse over hva som slippes ut. Noen av tiltakene som har gitt byen store kutt, står Stortinget og fylkeskommunen for. Det gjelder forbudet mot oljefyring og det gjelder utskiftingen av fossilbusser.

Ikke minst gjelder det den største forurensingskilden, veitrafikk. Kommunen er avhengig av at de nasjonale elbilfordelene blir opprettholdt.

Teknologien som kan gjøre Bergen fossilfri, som utslippsfri skipsfart, vil bli utviklet i næringslivet.

Et klimabudsjett er et viktig, konkret og pedagogisk virkemiddel for at Bergen faktisk gjør de nødvendige endringene – om det brukes rett. Opposisjonen kan gjerne bruke tid på dette budsjettet også, i tillegg til kapittelet om eiendomsskatt i bybudsjettet, som de antakelig leser med lupe.

Publisert