Ullent i Ullensvang

Alt eg ønskjer meg til jul er kommunar utan visjonar.

Publisert Publisert

WAS IST DASS: Rett sør for Hardangerbrua kunne bilistane i sommar møte denne markeringa for betre riksveg 13. Kanskje ny riksveg kunne vere ein god visjon for nye Ullensvang? Foto: Odd Mehus (arkiv)

  1. Leserne mener

Det kan kome mange dramatiske konsekvensar av kommunereforma. Hard sentralisering, svakare lokaldemokrati, lengre reiseveg til viktige funksjonar og fråflytting frå bygdene er berre noko av det kritikarane meiner vi har vi vente.

Det er likevel éin ting som trumfar alt dette, og som heilt garantert kjem: Alle nye kommunar vil diverre skaffe seg ny visjon.

Og du veit korleis det er. Når rådmannen fyrst har invitert til rundebordsmøte om visjon, er det lett at det ballar på seg. Plutseleg har du hamna i uløkka og sit der med nytt kommuneslagord og ein tre-fire nye kjerneverdiar i tillegg.

Ta til dømes Hordaland fylkeskommune, som har visjonen «attraktiv og nyskapande», samfunnsoppdraget «Vi utviklar Hordaland» og verdiane «kompetent, offensiv og i dialog». Det er jo så ein skjemst.

Fram mot 2020 får landet vårt 47 nye kommunar. Dei skal ha ansvaret for akkurat dei same oppgåvene over heile landet, men meiner tydelegvis at det er heilt naudsynt å skaffe seg ulike visjonar.

Og ikkje er det sikkert dei greier det, og då blir det kanskje ekstra rart. For når ordførarane i Giske og Gulen oppdagar at båe har slagordet «historisk og framtidsretta», er det truleg som på film når to damer oppdagar at dei har lik kjole på fest.

Les også

Jens Kihl: Bus4Train?

Denne veka kunne lesarar av Hordaland Folkeblad lese om nye Ullensvang kommune. Under tittelen «Jaktar på smart visjon» fekk vi vite at nykommunen har skipa til ikkje færre enn ni «visjonsverkstader».

«Kan nokre få ord samla innbyggarar, politikarar og kommunalt tilsette kring eit felles mål, ein visjon, ei kjensle av samhøyr, ein strategi, og samstundes marknadsføra kommunen til omverda?» spør avisa.

Svaret er sjølvsagt nei.

Oddingar og Jondølingar blir ikkje like berre fordi heradsstyret vel mellom «Ullensvang har noko på gang» og «Ullensvang har mange sider – tek du turen?».

Sånn er det landet rundt. Kinn er ein kommune innbyggjarane i korkje Flora eller Vågsøy vil ha, og der Bremanger ligg midt mellom. Kva skal samle dei? Nokre framlegg herfrå kunne vere «Kinn – vi håpar Bremanger vil bli med inn» eller «Kinn: Godt vi har bryggeri, for denne kommunen treng du promille for å skjøne».

Også i nye Voss herad driv dei visjonært arbeid. I «Voss – bygdabyen med rot i tradisjonar», er det ikkje berre tradisjonane som har rota det til. Men det er i det minste lett å skjøne kvifor «Voss – med røter og vengjer» fekk flest røyster i vår.

Dette tyder nemleg ingen verdas ting, og forpliktar derfor ikkje politikarane på nokon som helst slags måte. Slik skal ein skikkeleg kommune-visjon vere.

Ute i kommunane er det mange lokalpolitikarar som no bruker dagane på høgfjellshotell for å diskutere seg fram til slike ubrukelege svadasetningar.

Det er ikkje berre pengepredikantane i Visjon Norge som loppar folk for midlar.

Publisert