Lang dags ferd mot fjord

Hva får en ung jente som aldri har gjort noe galt til å risikere fengsel for en fjord?

Publisert Publisert

HELTER: Til alle dere som må møte i retten i disse dager: hold hodet hevet, vær stolte og ikke gi dere. Fortsett kampen. Dere er helter, skriver Marie Amdam. Foto: Tor Høvik

  • Marie Amdam
    Musiker og student
  1. Leserne mener
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Neste uke stilles min venninne Kristina for retten for å ha aksjonert mot prøveboringen på Engebøfjellet i Førde.

Sammen med 60 andre aksjonister risikerer hun nå bot på 12.000 kr, eller 24 dager i fengsel. Hva får dem til å gå så langt for naturvern?

Da Kristina startet i Natur og Ungdom (NU) i 2012, hørte hun om Førde-saken for første gang. Folk snakket om noe stort som var på gang, det skulle dumpes materiale i Førdefjorden. Hun ble nysgjerrig. Til tross for at hun vokste opp i Bergen, hadde hun aldri hørt om dette før. Hun skjønte fort at dette skulle bli en stor sak for organisasjonen hun hadde blitt med i.

Les også

Astrid og faren er heilt vanlege folk. Snart må dei i retten fordi dei sette seg opp mot staten.

Helt siden det norske gruveselskapet Nordic Mining fikk rettighetene til ressursene på Engebøfjellet i 2007, har NU jobbet mot denne utviklingen. Fjellet inneholder store forekomster av mineralet rutil, som er et verdifullt titanråstoff. Hensikten er å utvinne dette, for så å dumpe restene i et deponi i Førdefjorden.

Det ble raskt stor lokal motstand, og det ble arrangert fakkeltog og folkemøter. Problemet med utvinningene er at massen som skal slippes i Førdefjorden består av masse ulike kjemikalier som er svært truende for Førdefjorden, som er en av Vestlandets reneste fjorder. Flere utrydningstruede fiskearter lever i fjorden.

Selv om NU var på saken helt fra begynnelsen, sto de ikke alene. Både lokalt næringsliv, Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet var ute og kritiserte saken.

Men i 2015 snudde Miljødirektoratet, og Nordic Mining fikk tillatelse av regjeringen til å drive gruvedrift i Engebøfjellet. I tillegg fikk de tillatelse til å dumpe 250 millioner tonn gruveslam i fjorden. Miljøbevegelsen var fortvilet - dette kom til å bli den største planlagte miljøkatastrofen i nyere norsk historie.

NU forsøkte å forhindre prosjektet i alle politiske instanser og prosesser. De svarte på høringer. Aksjonerte utallige ganger utenfor Rådhus, Stortinget og Slottet. Klagde til ESA for brudd på EUs vanndirektiv. Til ingen nytte. Når regjeringen valgte å se vekk fra alle tilrådningene fra Norges fremste havforskere og miljøorganisasjoner, så ikke NU noen annen utvei enn den aller mest drastiske. Sivil ulydighet.

GRUVEDRIFT: Nordic Mining har fått tillatelse til gruvedrift i Engebøfjellet og til å dumpe gruveslam i Førdefjorden. Foto: Marita Aarekol

Hva får en ung jente som aldri har følt seg tilbøyelig til å bryte noen lover, til å utføre sivil ulydighet? Fullt klar over de ulovlige aspektene, og helt bevisst på hva slags konsekvenser det vil medføre?

Jeg tror det handler mye om frustrasjon. En dyp og inderlig frustrasjon over å ha jobbet i flere år med samme sak, uten å bli hørt. Å ha gått alle instanser og følt at man likevel ikke når frem. At selv med hele miljøbevegelsen i ryggen, blir ikke advarslene tatt på alvor.

Og aller mest handler det om en sterk overbevisning over at denne saken er så viktig for Norge, at den er større enn jeget. De personlige konsekvensene forsvinner i frykten for hva konsekvensene en slik gruvedrift vil bety for miljøet. Jeget opphører og blir til et vi. Det handler ikke lenger om en selv, det handler om oss.

Da det ble bestemt at det skulle utføres prøveboringer, og det ble bestemt at det skulle aksjoneres, reiste Kristina fra Folkehøyskolen og dro til Førde.

Dagen før det var hennes tur til å aksjonere, pakket hun sekken med varme klær, mat, drikke og lenker. Hun visste hva hun risikerte, men hun var forberedt. Akkurat denne dagen handlet det ikke om henne, men om Norges fremtid.

2015: Natur og ungdom forbereder seg til kamp. Foto: Oddleiv Apneseth

To og to lenket de seg til hver av boremaskinene som sto der. På skift satt hver gruppe fire timer hver. Meldingene begynte å tikke inn. Politiet ville være der straks, men de var forberedt på hva som kom til å skje.

Da politiet kom til fjellet, kom de bort til aksjonistene og leste opp pålegg om at dersom de ikke flyttet seg, ville de bli fjernet med makt. De ble sittende. Lenkene ble brutt. Mens politiet løftet dem opp én etter én, prøvde de å gjøre seg så tunge som mulig.

Forfrosne, kalde, ble de kjørt ned til Førde Politistasjon hvor de ble satt på glattcelle. Til sammen ble 86 personer arrestert og fjernet av politiet, og over 60 av dem som nektet å godta bøtene har måttet møte i Førde Tingrett. Til nå har alle aksjonistene tapt. Men det hindrer dem ikke i å fortsette kampen mot det de mener er vår tids største forurensningsskandale.

For akkurat nå er NU og miljøbevegelsen viktigere enn noen gang. I dag har vi flere stortingspolitikere som ikke tror på menneskeskapte klimaendringer, og dette er dramatisk.

Etter at de rødgrønne tapte valget, er vi enda mer avhengig av en sterk og progressiv venstreside som tar miljø og naturvern på alvor. Arbeidet med å verne LoVeSe, og å prøve å få stoppet Nordic Mining, er avgjørende saker fremover, og miljøbevegelsen må fortsette det viktige arbeidet med å sette disse sakene på dagsorden.

Stortinget er nødt til å lytte til miljøbevegelsen, og de må fortsett aksjonere og ta plass. Og til alle dere som må møte i retten i disse dager: hold hodet hevet, vær stolte og ikke gi dere. Fortsett kampen. Dere er helter.

Publisert