Det lettskremte landet

Trenger norsk niqab-debatt et populisme-filter? Mye tyder på det.

Publisert Publisert

Først en liten fleip fra en god kjenning: «Vet du hvorfor niqab-debatten utelukkende foregår i Oslo? Fordi det er der samtlige av landets fjorten niqab-brukere bor».

Les hele saken med abonnement

Kommentar
Kommentarartiklene i BT blir skrevet av avisens redaktører og kommentatorer. Skribentene har stor frihet til å gi uttrykk for egne meninger. Noen ganger avviker disse fra BTs offisielle syn, som fremmes i lederartiklene.