Handteringa av Engø-saka har gjort situasjonen endå vanskelegare for Valhammer-byrådet

For fyrste gong har ein byråd i Bergen gått av etter eit framlegg om mistillit.

Publisert Publisert

GÅR AV: Byrådsleiar Roger Valhammer (Ap) og skulebyråd Linn Kristin Engø (Ap) orienterte måndag ettermiddag om at byråden går av. Foto: Fred Ivar Klemetsen

  1. Leserne mener

Det var ikkje eitt einaste sjølvkritisk ord frå Linn Kristin Engø (Ap) då ho måndag ettermiddag gjekk av som skulebyråd.

Tvert om: Hennar eine grunngjeving for å gå av var at alternativet ville vere å gje byrådsmakta til Høgre. Problemet med dét er at dette var eit val hennar eigen sjef stilte opp.

Det var nemleg byrådsleiar Roger Valhammer som før helga slo fast at heile byrådet ville gå av om det vart fleirtal for mistillit mot skulebyråden. Slik bidrog han sterkt til å få prosessen ut av kontroll.

Han står framleis like steilt på at det ikkje finst noko byrådet skal ta sjølvkritikk for i denne saka. Om han meiner det er slik, bør han i det minste prøve å forstå kvifor så mange har motsett syn.

Det vil truleg gjere at han løyser neste krise på ein betre måte enn denne. Det trengst nok, for den vil kome.

Les også

Engø trekker seg som skolebyråd

Engø har vore den mest ryddige av dei to dei siste dagane. Det er lov å meine at ein ikkje har gjort personlege feil som tilseier at ein bør gå av, men likevel ta den politiske konsekvensen av at fleirtalets tillit er borte.

Engøs val gjer at grunnlaget for mistilliten er borte. Dermed blir byrådet sitjande. Inntil neste krise, då.

Før helga slo Valhammer fast at mistilliten mot éin byråd var å rekne som mistillit mot alle. Særleg har han peika på si eiga rolle i Vigilo-saka frå tida der han var skulebyråd.

Les også

– En klok beslutning

Valhammer har altså klistra seg tett til ein mistillit bystyrefleirtalet i utgangspunktet ikkje hadde mot han. Han veit å gjere ting vanskeleg for seg.

For byrådsleiaren er problema diverre ikkje borte. I helga gjekk Valhammer langt i å hevde at mistilliten var politisk motivert, og ikkje handla om handteringa av sjølve Vigilo-skandalen.

Les også

Kan fremskynde byrådskasting

Det er ei hard skulding mot SV, eit parti han framover er avhengig av støtte frå i viktige saker i bystyret. Byrådet manglar nemleg ni mandat på å ha fleirtal. Det får dei gjerne med SVs seks plassar pluss Raudts tre eller Senterpartiets fire.

Det kan vere at vi oftare får sjå at byrådet søkjer seg til konstellasjonar som ikkje inneheld SV framover.

BLIR SITJANDE: Så godt som heile byrådet møtte opp til pressekonferansen måndag. Frå venstre Beate Husa (KrF), Lubna Jaffery (Ap), Erlend Horn (V) og Thor Haakon Bakke (MDG). Foto: Fred Ivar Klemetsen

Frå SVs side ser dei eit byråd som meiner at partiet bruker ein personvernskandale til politisk spel. Frå Ap-byrådet ser dei eit parti som bruker alle sjansar på å seie «takk for sist» fordi dei ikkje fekk bli med i byråd.

Dette er partia som til hausten skal lage eit nytt budsjett saman. Alternativa kan bli fargerike om byrådet skal få fleirtal utan SV og Raudt eller Sp: Byrådet pluss Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB). Byrådet pluss Høgre. Byrådet pluss Sp, Raudt og Frp.

Nei, det blir ikkje ro i bergenspolitikken i 2020 heller.

Eit viktig, forsonande ord kom det likevel frå byrådsleiaren. Valhammer gav ei vilkårslaus orsaking til alle bergensarar som har vore berørt av Vigilo-saka. Det var nok ord mange i byen har lengta etter å høyre.

Litt meir av det også til politiske motstandarar, så kan det hende byrådet overlever ei stund til.

Publisert