• FORSØK: Ved et jevnt valg kunne kommunens tekstmeldinger ha påvirket valgresultatet. Politikere må holde seg unna slikt, og kommunen må levere nøytral og nøktern informasjon før valget, skriver Mathias Fischer. FOTO: Paul S. Amundsen

Denne tekstmeldingen burde kommunen aldri sendt

Bergen kommune sendte to ulike SMS-er til ulike bydeler for å forske på retorikk. Det burde de ikke gjort.