Mikrokreditt som frigjerande kraft

Det er ei tildeling i Ole Danbolt Mjøs' ånd, for han har eit vidt syn på fredsarbeid. Leiaren i Nobelkomiteen har oppdaga at også kyniske økonomiar har fått trua på mikrofinansiering.