Ode til byråkraten

Eg vil synge ein song til den utskjelte byråkraten, som eigentleg er ein bauta i samfunnet vårt.

«Regelryttaren» , «papirflyttaren» «den ansiktslause byråkraten». Kjært barn har mange namn, heiter det seg. Det seier vel alt om kor kjær byråkraten er for oss.