Klart for utstemming

Fjernsynsdebattene kan avgjøre presidentvalget i USA. Amerikanerne sier at valget er viktig og at det er forskjell mellom kandidatene. Men utfallet har virket like uvisst som i 2000, da folk mente at valget ikke betydde noe. Helt til president George W. Bush, mannen som splittet og ble fordømt, tok ledelsen, skriver journalist Georg Øvsthus.

Publisert Publisert

Blir Bush gjenvalgt? Svaret har vært et rungende «kanskje». Da ser amerikanerne på alternativet. Kan de tenke seg demokraten John Kerry? Svaret har igjen vært et rungende «kanskje».

Flere vil derfor følge fjernsynsdebattene og la valget bli bestemt av dem, sier David Iverson, amerikansk mediemann med lang erfaring og leder av Best Practices in Journalism, en organisasjon for ny politisk journalistikk. Han deltok for noen dager siden på et seminar på Norsk Utenrikspolitisk Institutt.

Bekrefter eller avkrefter

Den klassiske fjernsynsdebatten mellom John F. Kennedy og Richard Nixon i 1960 fortalte at det du sier er viktig, men viktigere er hvordan du sier det og hvordan du tar deg ut, understreker Iverson. Man behøver ikke være kyniker for å tro ham.

Debattene bekrefter eller avkrefter velgernes oppfatninger. Hva venter amerikanerne av Bush? At han er sterk og entydig. Han skal bekrefte. Tviler han, avkrefter han. Kerry må avkrefte bildet av en vinglepave. Nøler han, bekrefter han bildet av ham.

Iverson kaller terror det ukjente eller nye kortet. I valgkampen i 2000 fantes ikke ordet terror. I 2004 vinner den som har det mest overbevisende svaret på terroren. Også andre land har opplevd terror. Hvorfor slår den så sterkt inn i amerikansk politikk? 11.9. 2001 var det verste angrepet i USAs historie. Det satte en støkk i USA, og europeerne må forstå det for å skjønne valgkampen, sier Iverson. Bush trengte ikke manipulere.

Men Bush grep temaet: Dere kan være glade for at dere har meg til å passe på dere. Tør dere overlate vakten til Kerry?

David Mauk, professor ved NTNU i Trondheim, deltok også på NUPI-seminaret, og han var enig med Iverson. Den amerikanske stemningen er ikke skapt av Bush. I internasjonale målinger er utfallet ulikt 50-50-situasjonen som grovt sett har preget USA. Kerry vinner. Presidentvalget er et verdensvalg. Det angår alle, men verden utenfor USA mangler stemmerett.

Mauk nevner meningsmålinger i svingstater som Ohio og Pennsylvania. De viser at økonomien dominerer som tema. Bakgrunnen er tapet av arbeidsplasser i Bush-perioden. Den gamle industriens fall. Både Bush og Kerry har trålet disse statene og lovet en politikk for nye arbeidsplasser. I Ohio og Pennsylvania, mest rammet av svingstatene, mente et flertall at Kerry var best på økonomi. I Missouri, minst berørt, sa et flertall at Bush var best.

I den rekkefølgen

Velgerne rangerer i nasjonale målinger fire tema som de viktigste, sier Iverson: Økonomi, terror, Irak og helse. Til vanlig dreier de fire på topp seg alle om innenrikspolitikk. Nå er to av dem utenrikspolitiske. Til gjengjeld berører de amerikanernes følelse av usikkerhet. USA er i krig.

Kerry har mest tillit når det gjelder helsepolitikk. I den økonomiske politikken har det vært litt frem og tilbake. At ingen president siden Herbert Hoover har opplevd større tap av arbeidsplasser i sin presidentperiode har ikke vært ødeleggende for Bush.

Han skåret på rollen som den sterke lederen, på krigen mot terror og i Irak. Mest på terror. I noen svingstater, avgjørende for å vinne i november, rammer Irak-krigen presidenten. Da blir poenget å knytte Irak til den store krigen, mot terror.

Også i svingstatene står terror som andre tema med Irak på tredjeplass. Bush skåret mest på terror, Kerry gjorde det bedre på Irak. På det republikanske nominasjonsmøtet svøpte Bush Irak inn i den amerikanske patriotismens flagg, bemerker Mauk. Bush må ha terrortemaet foran Irak. Han kan vinne på terroren, Kerry må vinne på økonomien, summerer Mauk. Bestemmende kan da bli andre tema, som synet på abort og homofile ekteskap.

Mauk tror at en terrorhandling mot USA før valget hjelper Bush, presidenten i krig. Kerry har problem med å fremstå med en annen politikk når det gjelder terroren og Irak, mens Bush har den nasjonale talerstolen. Amerikanerne mener det var bra at Saddam Hussein forsvant og ser en forbindelse til krigen mot terror. Det er avgjørende for presidentens mulighet til gjenvalg, sier Mauk.

Det viktigste på lenge

Betyr det noe hvem som blir president i USA? I målinger i 2000 svarte et flertall nei. Amerikanerne syntes at demokraten Al Gore og republikaneren George W. Bush lignet hverandre. Valget var uten farger og endte tilnærmet uavgjort. Bush ble erklært vinner i en omstridt dommeravgjørelse.

I år svarer flertallet at valget er det viktigste på lenge og at det er forskjell på Bush og Kerry. Men meningsmålingene viste det samme 50-50-resultatet frem til republikanernes nominasjonsmøte, da Bush tok ledelsen i en personkamp om hvem som best forsvarte USA mot en fiende. Men Kerry var ikke ute.

Europa tar vansker med å få flertall i valg som tegn på partienes likhet og velgernes likegyldighet. Når så mange amerikanere sier at valget i USA er avgjørende, vitner det om strid, og man snakker om en delt nasjon. Men valgutfallet kalte man like åpent som i 2000. Helt til nå, når fjernsynsdebattene begynner med Kerry på defensiven.

Iverson sier det slik: At valg føles viktige, gir ikke nødvendigvis klare flertall. Velgerskaren ble i 2004 delt i dyp uenighet, i to nesten like deler. Da kan vi si at den i 2000 var delt på midten av likegyldighet.

I Europa er beskrivelsen av den amerikanske tilstanden lik bekreftelsen av kritikken mot Bush. I USA er den lik usikkerheten etter 11.9. 2001. Det gir Bush støtte, ikke bare kritikk.

I demokratenes nominasjonsprosess fikk Kerry automatisk oppslutning fordi han ikke var Bush. Siden har han strevd med å være Kerry på en overbevisende måte, en mulig president Kerry, mens Bush opptrer som USAs sikkerhetsvakt.

Som president blir også Kerry bundet i Afghanistan og Irak, sier Mauk. Men han tror at Kerry vil legge mer vekt på å ivareta USAs gamle allianser. Det hjelper imidlertid ikke Kerry å fortelle en amerikansk velger at europeerne er sinte på Bush. Snarere skader det Kerry å gjøre det.

Det er lettere for Bush å vinne i USA enn i Irak.

Publisert