Mennesket på rådhuset

Ordfører Trude Drevland fortsetter i jobben fordi det er det Høyre er best tjent med.