• I STRID: Å isolere et menneske – å avskjære det fra kontakt med andre over tid – er å kutte denne fastlandsforbindelsen til andre mennesker. Det er i strid med vår sosiale natur, skriver gjestekommentator David Chelsom Vogt. FOTO: Eirik Brekke

Helvete er fravær av de andre

Isolasjon av innsatte i norske fengsler er umenneskelig. Hvorfor får det fortsette?