Trym Aafløy er ingen privatperson lenger

Det er ikkje uviktig korleis leiaren av det største politiske partiet i Bergen oppfører seg mot folk.

Publisert:
Hans K. Mjelva
Kommentator i BT

LEIAR: FNB kan hamne i byråd etter valet i september. Trym Aafløy sine eigenskapar som leiar er difor svært viktig, ikkje berre for partiet, men òg for byen, skriv BT-kommentator Hans K. Mjelva. Foto: Nima Taheri

Tysdag hadde BA ei sak om Trym Aafløy, leiar i det nystarta partiet Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB). Saka handla om Aafløy si rolle som sjef for sjokoladekafeen Molière på Engen, som han dreiv frå 2005 til 2017.

I saka skildrar tidlegare tilsette Aafløy som ein oppfarande, ufin og hissig sjef, som skjelte ut sine tilsette, tidvis framfor gjestane.

BT følgde opp dagen etter med intervju med fleire tidlegare gjester som sjølv hadde opplevd Aafløys offentlege utskjellingar. Gjestane stod fram med fullt namn, medan kjeldene i BA-saka var anonymiserte.

Aafløy seier til BA at deira sak er «basert på fabrikkerte påstander», som er meint å svekke han politisk.

Sjølv om saka ikkje handlar om Aafløy som partileiar, er ho interessant. FNB er for tida byens største politiske parti på meiningsmålingane, og kan ta over styringa av Bergen saman med Høgre og Frp etter valet i september.

Då er det viktig for veljarane å vite kva den som leiar partiet står for, ikkje berre politisk, men òg som person. Fordi partiet er nytt veit vi svært lite om korleis Aafløy vil vere som partileiar. Difor er det relevant å sjå korleis han har klart seg som leiar i andre samanhengar.

Å leie eit så stort parti som FNB no ligg an til å bli, og med så mange urøynde folkevalde, vil bli krevjande. Det blir ikkje mindre krevjande av at mange politiske saker er uavklart i valprogrammet.

Kjem FNB til makta vil det òg blir viktig korleis partileiaren handterer andre maktpersonar, forhandlingar og kamp om makt og innverknad.

Les også

Sluttet å gå på Aafløys kafé på grunn av kjefting

Trym Aafløy sine eigenskapar som leiar er difor svært viktig, ikkje berre for FNB og dei som vurderar å stemme på partiet, men òg for resten av byen.

Å la anonyme kjelder framføre så sterk kritikk som i BA-saka er ikkje vanleg. Det som gjer at bruken av anonymitet kan forsvarast, er at den kastar lys over Aafløys personlege eigenskapar som leiar.

Kritikken frå dei tidlegare Molière-tilsette seier ikkje alt om Aafløys leiarevner. I BA-saka får Aafløy tvert i mot skryt av fleire av dei andre på FNB-lista. Nummer to på lista, Cesilie Tveit, omtalar Aafløy som «strukturert og inkluderende», medan Torunn Remme (nummer ti) meiner han er ein «rettferdig og ærlig leder».

Ein skikkeleg test på Aafløys leiareigenskapar får vi likevel ikkje før partiet møter motstand, eller kjem i ein posisjon der dei må avklare standpunkt og ta vanskelege val. Til dømes om dei blir ein del av eit byråd.

Her er det freistande å legge til at vi trass alt er i Bergen. Dei konfliktkåtes by. Det vil vere merkeleg om FNB er vaksinert mot slikt, i alle høve på sikt.

Det er høgst uvisst om FNB vil tape veljarar på BA-saka. Partiet sjølv tolkar saka som ein del av valkampen, der «makten har avisene på sin side – spesielt lokalavisene», for å sitere partiets Facebook-side.

Eit slikt fiendebilete, som Frp dyrka med hell i mange år, kan vere eit effektivt forsvar. Såleis kan BA-saka like gjerne verke mobiliserande.

Men sjølv om kommentarfelta er fulle av tilsvarande skuldingar, spørst det om alle dei nye FNB-veljarane har ei like avslappa haldning til det som har kome fram.

Kvar tredje FNB-veljar i BTs meiningsmåling i juni, var ein fråfallen Høgre-veljar frå valet i 2017. Sjølv om bompengar er viktig for desse, vil eg òg tru at mange av dei er opptatt av at byen får eit stabilt og styringsdyktig borgarleg byråd.

Dessutan vil jo Høgre uansett bli avhengig av FNB, med mindre det skjer noko dramatisk.

Tvil om Aafløys eigenskapar som leiar kan difor vippe desse veljarane tilbake til Høgre. At Høgre blir det største partiet på borgarleg side kan fort verke som det tryggaste.

Publisert: