Litt meir vestlending i monitor, takk

Folk i vest må ta ein mykje større plass i debatten om kva landsdelen skal leve av. Elles blir det heilt andre folk som stel showet.

Publisert Publisert

KONFERANSEUTSETT NÆRING: Ole Erik Almlid, administrerande direktør i NHO, Erna Solberg, statsminister, og Arvid Moss, president i NHO, på NHOs årskonferanse i Oslo Spektrum onsdag. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB Scanpix

  1. Leserne mener

NHOs årskonferanse er årets viktigaste møte for næringslivet i Noreg. Onsdag var Oslo Spektrum fullt av menn i dress og kvinner i drakt som diskuterte kva i alle dagar Noreg skal leve av framover.

Stikkordet er omstilling til ei grøn og berekraftig framtid. Kva skal vi gjere med olja? Kor mange vindmøller bør vi bygge? Skal det gå ein kraftkabel frå Hardanger til Skottland?

Det var ein diskusjon som for det meste gjekk utan dei det verkeleg gjeld, nemleg vestlendingane. Utanom statsminister Erna Solberg var det berre el-båt-suksessen Evoy frå Florø som fekk plass på podiet frå nye Vestland.

Men skal det verkeleg vere slik at sjeføkonomar, politikarar og næringslivstoppar skal styre omstillinga av Vestlandet utan at folk frå vest sjølv tek ordet?

Det er i så fall Vestlandets, ikkje NHOs, feil.

Les også

Solberg: Styrt avvikling av oljenæringen er en dårlig idé

Det manglar ikkje på vestlendingar som har tankar om omstillinga. Maritim næring i Bergen og Vestland er heilt i tet på grøn skipsfart, for å ta eit konkret døme. Men det er knapt nokon utanfor næringa som får høyre om det.

Mitt inntrykk er at mentaliteten i det vestnorske næringslivet har endra seg. Tidlegare har prototypen gjerne vore ein hardtarbeidande familie som dyrkar ideen om «the self made man» som får vere mest mogeleg i fred frå staten.

BERGENSAR PÅ PODIET: Statsminister Erna Solberg var ein av få frå Vestland fylke på scena hos NHO. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB Scanpix

No ser mange at det nettopp er ved å spele på lag med det offentlege at dei beste resultata kjem. Når Noreg stiller knallharde miljøkrav før bygginga av nye ferjer, vinn norske verft kontraktane.

Hos NHO blei det snakka mykje om at Noreg må gjennomføre ei grøn omstilling, samstundes som ein framleis skal pumpe opp olje og gass.

Den retoriske spagaten kan ein sleppe unna med i eit ti-minutts innlegg på ein konferanse, men ute i den verkelege verda treng vi ein meir konkret idé om kva grøn omstilling skal vere.

Les også

Enighet om utslippsfri norsk sokkel i 2050

Så: Kva skal framtidas næringsliv på Vestlandet vere?

Om ikkje NHOs årskonferanse er plassen for å få svar, kan ei vanleg utgåve av Firda vere det. La oss ta utgåva frå måndag denne veka:

På side 3 kunne du lese om Hansen Technologies. Dei har 75 tilsette i Dale i Sunnfjord og 35 i Førde. No opnar dei eit lokalkontor på Skøyen i Oslo med 20 folk som mellom anna skal jobbe med skyteknologi.

På side 10 var det ein artikkel om Pål Anders Kårstad. I 2017 starta han opp Webmegling Technology AS, som koplar eigedomsmekling og teknologisk innovasjon.

Les også

Schjøtt-Pedersen går av som leder i Norsk Olje og Gass

Dei gjekk frå to til atten tilsette på eitt år, og har no seks tilsette i Førde, ni i Bergen og tre i New York.

Og på side 21 fekk du siste nytt om spesialfysioterapeut Elin Johnsen. Ho har fått 2,8 millionar for å utvikle ein ny app som skal hjelpe lungesjuke med å hugse teknikkar og kunnskap. Appen er utvikla av Haptic som har base i Florø og Oslo.

Johnsen «vil ikkje beskrive seg som ein typisk gründer», skriv Firda, men det kan hende ho tek feil. Pengane har kome frå Extrastiftinga og Helse Vest, og denne forma for helseteknologi er ganske typisk:

Det tette samspelet mellom offentleg og privat sektor kan gje spanande arbeidsplassar og ny vekst på små og store plassar på Vestlandet.

Det verkar rart å be bergensarar om å snakke høgare, men i denne debatten trur eg at det trengst:

Om ikkje vestlendingane blir meir høgrøysta i debatten om Framtids-Vestlandet, er det andre som tek den plassen.

Publisert