• obama.jpg

Når tålmodighet er en dyd

Hvordan kan klimaforhandlerne bli enige om 1700 punkter, når de ikke en gang blir enige om hva avtalen skal omtales som?