• FLYKTNINGKRISE: Katastrofen i Egearhavet var eit resultat av ein bevisst restriktiv europeisk politikk. Flyktningavtalen føydde seg inn i denne grufulle tradisjonen, skriv Morten Myksvoll. FOTO: FOTO: JAN T. ESPEDAL

Tom flyktningtrugsel frå Tyrkia

Tyrkia trugar med å bryte flyktningavtalen. Det treng ikkje få så store konsekvensar som me kanskje skulle tru.