Små barn av staten

Plan for variert mat i barnehagen. Nasjonal fritidsreform. Retningsliner for lekser. Ap vil styre unganes oppvekst som om dei styrte eit direktorat.

Publisert: Publisert:

MED LOV SKAL LANDET BYGGJAST: Torsdag opna partileiar Jonas Gahr Støre Ap-landsmøtet i Folkets Hus på Youngstorget i Oslo. Det blir nok vedteke mange reguleringar før landsmøtet er avslutta på søndag. Foto: Terje Bendiksby, NTB Scanpix

Jens Kihl
Kommentator

Denne helga skal Arbeidarpartiet vedta ein ny oppvekstpolitikk på landsmøtet. Det går som det må hos Ap. Det blir mykje stat og styring.

Det er nesten uråd å få oversyn over alle nye reglar, satsar og rapporteringskrav Ap vil ha for at oppveksten skal bli betre. Men lat oss likevel gjere eit forsøk:

«Barnehager skal ha en plan for maten som sikrer at barna får sunn, variert og bærekraftig mat, og som også vektlegger viktig læring rundt maten og å spise sammen.»

Får Ap viljen sin, held det ikkje at barnehagen serverer frukt og grønt. Nei, dei skal dokumentere dette gjennom ein eigen plan. Det var akkurat det smårollingane sakna.

Les også

Vestland Ap krever tydelig distriktspolitikk av landsmøtet

«Organisering av måltider må ikke gå på bekostning av voksentettheten rundt barna», skriv utvalet kjekt. I heile innstillinga finst det ikkje eit einaste punkt om korleis dei vaksne skal få tid til alle desse nye krava.

Ap vil også «lovfeste barns rett til et trygt miljø i barnehagen». Det er sikkert tenkt i beste meining, men kva skal dette eigentleg tyde i praksis? Resten av punktet handlar om mobbing. Trur ikkje Ap at barnehagane er mot mobbing før det finst ei lov mot det?

Les også

Helsepolitikk blir stadig viktigere for norske velgere – Ap gis best skussmål

Heldigvis veit Ap råd: «Alle barnehager må forpliktes til å jobbe bevisst og systematisk med forebygging av mobbing.» Perfekt. Eit nytt krav. Då ordnar det seg.

I skulekapittelet har Ap-utvalet delt seg i to når det gjeld synet på lekser. Fleirtalet går inn for «skulelekser», som er ein slags variant av heildagsskulen.

Mindretalet vil prøve å vere meir fleksible. Men korleis er ein fleksibel i Ap? Jo, ved å gå inn for nasjonale retningsliner for lekser. Sjølvsagt.

Heller ikkje spesialundervisninga slepp unna. Utvalet vil lovfeste at «spesialundervisning skal gis av ansatte med relevant pedagogisk og faglig utdanning».

Det kan ved fyrste augnekast verke klokt, men kor skal desse kvalifiserte tilsette plutseleg kome frå? Det held diverre ikkje berre å lovfeste at dei skal dukke opp.

Det gjeld forresten mange av krava i innstillinga: Dei er gode og velmeinte, men summen er berre så altfor, altfor mykje.

Les også

I Danmark tar halvparten av elevene et ekstra skoleår. Helt frivillig.

Det er ikkje berre i spesialundervisninga Ap vil få problem med å fylle mannskapslistene. Utvalet vil – sjokk og vantru – ha ei «nasjonal bemanningsnorm» i skulehelsetenesta. Kor vil Ap ta desse sjukepleiarane frå?

Dagens SFO skal bli erstatta av aktivitetsskule, og du kan kanskje tenkje deg til kva det fører med seg: Aktivitetsskulen krev «nasjonale krav til kvalitet og innhold, pris og samarbeid med skole». Endeleg.

Ein personleg favoritt er denne setninga: «I AKS skal barn få tilbud om organiserte aktiviteter, fritidstilbud, kulturskoletime og leksehjelp, men fremdeles ha muligheten til fri lek.» Les den éin gong til.

Eit samrøystes landsmøte kjem sikkert til å vedta setninga heilt utan å sjå ironien her.

Les også

Krisemåling for KrF

Heller ikkje fritida til barn og unge får stå urørt. «Arbeiderpartiet vil arbeide for en fritidsreform som legger til rette for at flere fritidsaktiviteter kan gjennomføres på skolen, rett etter skoledagen er over», skriv utvalet.

Staten skal inn med «lønnsmidler til å lønne kvalifiserte trenere, instruktører og aktivitetsledere». Ein del av oss har sansen for dei aktivitetane med heilt ukvalifiserte og ulønte instruktørar.

Les også

Asbjørn Kristoffersen: Pølsefest

Ein gong i tida ville Ap kanskje ha omtalt dette som «dugnad», men det var før. No skal staten inn.

STAT OG STYR(ING): I helga kan Ap-landsmøtet vedta å velte ei lang rekkje nye krav på landets unge – og på dei tilsette som jobbar i oppvekstsektoren. Her er Jonas Gahr Støre på valkampopninga i Bergen i 2015. Foto: Elias Dahlen (arkiv)

Ap vil, prisverdig nok, satse på ungdoms medverknad, og følgjer den vanlege oppskrifta: «Arbeiderpartiet vil etablere nasjonale, lovfastsatte retningslinjer for kommunale medvirkningsorgan for ungdom.»

Nasjonal. Lovfastsett. Retningsliner. Du kan høyre jubelen stige under taket i Folkets Hus på Youngstorget.

I barnevernet er det på tide med «bemanningsnorm og kompetansekrav». Og til barnevernspedagogane og sosionomane har Ap ei aldri så lita autorisasjonsordning på lur.

«Det må utvikles bedre godkjennings- og tilsynsordninger for avlastnings- og barneboliger», skriv utvalet. Ja, det skulle jo berre mangle at ikkje dette feltet også fekk meir tilsyn. Alle skal få!

Les også

En av dem blir snart Bergens mektigste. Men få bergensere vet hvem de er.

Partiet vil til og med lovfeste «barn og unges rett til et helhetlig, samordnet og koordinert tjenestetilbud». Kva i all verda betyr det? Sånn eigentleg?

Det må då vere nokon i fagrørsla som kan fortelje Ap kva ordet «tillit» i «tillitsreform» er for noko rart.

Det aller siste punktet, på side 21 i innstillinga, heiter «Tillit og faglighet» og sluttar på denne måten: «Unødvendig byråkrati og overdreven bruk av rapportering går utover kvaliteten på oppfølgingen barn får, derfor vil vi gjennomføre en tillitsreform i offentlig sektor.»

Ein mindre venleg kommentator ville kanskje ha skrive at parodien dermed er fullkomen.

Spørsmålet melder seg likevel:

Burde vi innføre ei nasjonal norm som seier kor mange lovfestingar, rapporteringskrav, planar og retningsliner Ap får lov til å vedta på eitt landsmøte?

Publisert: