Frp saknar deg, Sandberg

Medan Per Sandberg gjer seg klar for ein rumba på TV 2, er Frp i ferd med å gå på ræv.

Publisert:
Morten Myksvoll
Kommentator i BT

SAMLANDE: – Per Sandberg var populær i alle leirane i Framstegspartiet. Han klarte å halde dei minst pragmatiske i ro. Det er ei evne som ingen i dagens partileiing har vist, skriv Morten Myksvoll. Foto: Joakim Kleven/TV 2

Det er lett å hugse Sandberg som den brautande trønderen som sjeldan gjorde ein god figur – overfor omverda. Han dukka stadig opp med utidige medieutspel, og rota til forholdet til Frps samarbeidsparti meir enn éin gong.

Sandberg gjekk ofte altfor langt – og i hans siste skandale flaug han for langt. Sandberg skulle eigentleg på ferie til Tyrkia, men reiste nyforelska og naiv til Iran. Hans eigenkomponerte tryggleiksvurdering kosta han jobben som fiskeriminister – og vervet som nestleiar i Frp.

Etter tolv år som Siv Jensens nummer to, vart det brått slutt.

  • Vi gir deg de viktigste sakene fra valgkampen - kort fortalt. Meld deg på her!

Sandberg var ein av dei absolutt viktigaste støttespelarane for Frp-leiar Siv Jensen over mange år. Sandberg var ei stor støtte i Jensens regjeringsprosjekt, samtidig som han var ein ventil for dei regjeringskritiske røystene i partiet.

Tida til Sandberg var nok komen i fjor, men rolla hans som brubyggar internt er det ingen som har forsøkt å overta.

Frp kan grovt delast inn i tre fløyer: liberalistane, dei konservative og populistane. Sandberg var populær i alle tre leirar, og klarte å halde dei minst pragmatiske i ro. Han var faktisk samlande. Det er ei evne som ingen i dagens partileiing har vist.

Les også

Morten Myksvoll: Operasjon «Grenselaus naivitet»

Det går ikkje så bra med Frp for tida. Målingane peikar nedover, og veljarane deira flokkar seg rundt bompengelista. På førre BT-måling var partiet sjuande størst i Bergen. I Oslo kan dei bli niande størst, dersom ein skal tru Dagsavisens siste måling.

Mange i partiet er lei av å sitje i regjering, og føler at det er for mange tap mellom kvar siger.

Difor er det krise i regjeringa. Frp treng meir gjennomslag, og dei treng det der partiet slit mest: på vegen.

Partiet sa rett nok samrøystes ja til regjeringsplattforma for berre sju månader sidan, men det er jo mange meiningsmålingar sidan.

Det er her Per Sandberg pleide å kome inn. I staden speler Sandberg inn «Farmen» og «Skal vi danse?» på TV 2.

For folk utanfor partiet, har nok Sandberg stått fram som ein av dei som bryr seg mest om både bompengar og innvandring. Dei av oss som har vore på innsida, veit at det ikkje stemmer heilt.

I sommar kritiserte han partiet for å ha blitt for snevert – fordi det knapt handlar om noko anna enn nettopp bompengar og innvandring. Sandberg forstår at byfolk vil ha både innvandrarar og lågare biltrafikk. Han åtvara òg mot å legge FNBs suksess på målingane til grunn for Frps strategi.

Hadde partiet følgt Sandbergs råd, ville ikkje Frp truga med regjeringskrise midt i ein valkamp. Han spår nemleg at det ikkje vil hjelpe partiet å kutte bompengane.

Det får han truleg rett i.

Les også

Frøy Gudbrandsen: En regjering som saboterer sin egen valgkamp kan også ha livets rett

Hadde tidlegare Frp-veljarar sett seg på gjerdet – og sagt «tja, tja, tja» – til Frp, hadde det vore mogeleg å redde valkampen.

Av dei 20.000 som stemte Frp i Bergen førre val, vil berre 5500 gjere det i år. Halvparten av veljarane deira har gått til FNB og Høgre.

Det er vanskeleg å sjå korleis partiet skal få desse tilbake. For medan regjeringa kranglar, går folk til stemmeurnene. Uansett kva regjeringa kjem fram til, ser det ut til at Frp gjer eit dårleg val om tre veker.

Partimannen Per Sandberg liker neppe å sjå at Frp slit. Men det må følast litt godt at partiet faktisk merkar at han er borte.

Han kan danse med godt samvit.

Publisert: