Å holde flyktningers liv på vent, skaper ikke tilhørighet til samfunnet

Frp vil at flyktninger bare skal være i Norge midlertidig. Det er oppskriften på dårlig integrering.

Publisert Publisert

Ketil Solvik-Olsen (t.v.), Per Sandberg og partileder Siv Jensen på Fremskrittspartiets landsmøte. Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

  1. Leserne mener
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Det er lite nytt i Frps innvandringspolitikk. Det kan nesten se ut som selv Frp sliter med å finne nye dører å stenge. Politikken som ble vedtatt på landsmøtet i helgen, er i hovedsak lite kontroversiell.

Ja, Frps retorikk gjennomsyres av en skepsis til både innvandring og innvandrere. Språkbruken er ofte så konfronterende at den kan virke konfliktskapende. Forsøkene på å gjenreise kristendommens posisjon i Norge som et vern mot fremmede kulturer er både komisk og skremmende.

Men om vi holder oss konkret til hva det nye partiprogrammet sier om innvandring, er det aller meste så lite kontroversielt at et bredt politisk flertall vil kunne støtte opp om det.

I motsetning til hva Frp selv ønsker å fremstille det som, er det ikke kontroversielt å si at asylsystemet har sviktet. Beskrivelsen i programmet deres er presis: «Dagens asylsystem bidrar til menneskesmugling, er ineffektivt, urettferdig og etterlater millioner av mennesker i den ytterste nød.» Jeg vil nok legge til at systemet også har hjulpet hundrevis av millioner mennesker siden opprettelsen, men det fungerer åpenbart ikke godt nok i dag.

Og ja, Frp har helt rett i at integrering er avgjørende, ikke bare for å sikre velferdsstatens bærekraft, men av hensyn til individene som kommer hit. Politikken må innrettes slik at vi også i fortsettelsen kan leve sammen i ett samfunn, ett fellesskap med respekt for lover og individuelle rettigheter. Høy innvandring kan skake ved tilliten i samfunnet, som er et særdeles verdifullt gode de nordiske landene har nytt godt av. Det krever politisk handling å bevare den.

Les også

Slik gikk det med Frps stridssaker

Slik jeg tolker Frp, er alt dette målet med deres innvandringspolitikk. Og partiet vil aldri lykkes. Politikken som ble vedtatt i helgen er ikke egnet til å nå målet.

Det store hinderet er midlertidighet. Slik BT meldte i helgen, vil Frp at alle flyktninger skal få beskjed om at de kun skal være i Norge inntil videre.

Kravene om at alle innvandrere må jobbe, lære norsk og delta i samfunnet er rimelige. Det finnes ingen politisk uenighet om dette.

Problemet er at Frp i tillegg insisterer på at alle som får asyl i Norge før eller siden skal ut. Norge skal ikke være noe nytt hjemland, men et intermesso.

Med den ene hånden avkrever Frp lojalitet fra flyktninger: Får partiet det som de vil, må alle som blir norske statsborgere sverge troskap til Norge. Samtidig gir partiet flyktningene beskjed om at de ikke kan regne Norge for sitt nye hjemland.

Jeg må innrømme at jeg selv har lurt på om midlertidig oppholdstillatelse for flyktninger kunne være et nødvendig onde. I tilfeller der det kommer svært mange flyktninger på kort tid, og det er konkrete grunner til å tro at de raskt kan returnere, kan midlertidig oppholdstillatelse være en løsning. Det finnes flere slike unntak.

Men midlertidig oppholdstillatelse uten utsikter til å få varig oppholdstillatelse er en dårlig løsning. Unntaksvis nødvendig, men alltid dårlig. Midlertidigheten gjør at flyktningene ikke kan satse fullt og helt på å starte et nytt liv her. Hvorfor lære norsk, når de i løpet av få år må regne med å dra? Hvorfor investere i å bygge kompetansen som trengs i Norge? Hvorfor bruke tid og krefter på å bli en del av samfunnet, når beskjeden de har fått er at de ikke er en del av det?

Les også

Frp-Jensen: Vi skal være stolte av Norge

For det er faktisk den beskjeden Frp ønsker å sende: Dere er ikke egentlig velkomne. Uten troen på at Norge er et sted å slå rot, er det mindre sannsynlig at flyktninger er motivert for å skape seg et liv her.

Frp mobiliserer mange velgere på innvandringssaken, og det er lett å forstå hvorfor partiet insisterer på å stramme inn herfra til evigheten. Men også partileder Siv Jensen og hennes meningsfeller bør reflektere over hvilke midler som trengs for å nå målet.

Om bare Frp hadde brukt mer tid på å forstå sitt eget prinsipprogram. Partiets grunnprinsipp er jo enkeltmenneskets egenart. Familien er det grunnleggende i samfunnet. Individenes rettigheter og handlefrihet skal bevares.

Ved å kun gi flyktninger midlertidig opphold, gjør man dem mindre i stand til å ta ansvar for å bygge seg et liv i Norge.

Man kan være enig eller uenig i hvilken retning partiene ønsker å dra Norge. Men løsningene de tilbyr, bør holde vann.

Jeg har ingen tro på at barn i Norge forstår norsk kultur og tradisjon bedre av å gå på skolegudstjenester, som Frp nå krever at alle skoler tilbyr elevene. Men jeg tror heller ikke barn tar skade av det.

Verre er det med forslaget om midlertidige oppholdstillatelser. Å holde flyktningers liv på vent, er ikke å skape tilhørighet til det norske samfunnet. Det øker ikke deres tillit til eller respekt for våre felles lover og regler.

Det er all grunn til å ta Frps politikk på alvor, for den kan fort bli norsk lov. Og det er all grunn til å advare mot den.

Publisert