• GPS-BOM: Satellittstyrte bompengar bør tvinge seg fram av personvernomsyn. For dagens bompengesystem vert berre til ei meir og meir omfattande datainnsamling, skriv Morten Myksvoll. FOTO: Marvin Halleraker (Illustrasjon)

Riv bomstasjonane

Satellittar kan gjere bompengane meir rettferdige og styrkje personvernet.