Ær’e her’e er party?

Nei. I Innovasjon Norge stinker det nepotisme.

Eirin Eikefjord
Kommentator i BT

TVILSOMT: Ferd-arving Katharina G. Andresen (23) har fått jobb hos sitt store forbilde Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge. Stillingen ble aldri utlyst. Prosessen fremstår såpass tvilsom at det er grunn til å spørre om ting har gått ryddig for seg, skriver kommentator Eirin Eikefjord. Stian Andersen

Norges rikeste kvinne har fått jobb hos sitt store forbilde Anita Krohn Traaseth. Før Katharina G. Andresen (23) overtar familieimperiet Ferd, skal hun bistå HR-avdelingen i Innovasjon Norge.

Problemet er at stillingen aldri var utlyst, og at Ferd-arvingen har ramlet av ethvert forsøk på utdanning.

Å være 23 år gammel BI-dropout kvalifiserer vanligvis ikke til jobb i norske statseide bedrifter. Så hva har egentlig foregått her?

Vanskelig å vite, men begrepet nepotisme virker treffende.

Nepotisme betyr at nærstående og bekjente blir begunstiget, mens andre blir forbigått.

Det er en kjip mekanisme som gjør at vennskap, kjennskap og hvem som er faren din er viktigere enn evner og resultater.

Det er en ordning som hindrer sosial mobilitet og sørger for at privilegier og posisjoner går i arv.

Det er sånt den trauste, meritokratiske staten skal være en garantist mot.

Nettopp for å motvirke forskjellsbehandling, har det offentlige plikt til å lyse ut stillinger og ansette den best kvalifiserte. Unntaksvis kan folk få jobb uten utlysning for maks seks måneder, hvis et klart, uforutsett behov oppstår.

Men er det ikke underlig at et presserende behov for å avlastning plutselig dukker opp rett før fellesferien?

Er det ikke påfallende at Andresens ansettelsestid plutselig ble kuttet fra ti til seks måneder?

Adm.dir. Traaseth viser til Andresens «mulighet for å bistå raskt». Er hun virkelig den eneste i landet som kan snu seg rundt på kort varsel?

«Ung kvinne som ønsker å gjøre noe positivt med posisjonen sin = blir hengt ut og tråkket på av voksne mennesker. Wow», skrev Andresen etter at ansettelsen ble kritisert på Twitter. Stakkars lille, rike pike. Men hun misforstår. Kritikken er først og fremst rettet mot Innovasjon Norge-sjef Anita Krohn Traaseth.

Det er ikke første gangen Traaseth utviser dårlig dømmekraft. I 2015 ble hun irettesatt av styret etter et utfall mot en «internt drevet svertekampanje» i blogginnlegget «Ær’e her’e er party». Året etter fikk hun en advarsel med 13 forbedringspunkter knyttet til rolleforståelse og problematiske offentlige utspill. I mars gikk styreleder Per Otto Dyb av med øyeblikkelig virkning da næringsministeren hindret ham i å avsette henne.

Og nå, etter en omfattende nedbemanningsrunde, virker det som Traaseth har hjulpet en viktig dynastiarving opp og frem. Prosessen fremstår såpass tvilsom at det er grunn til å spørre om ting har gått ryddig for seg. Det er jo ikke sånn at Innovasjon Norge forbarmer seg over unge kvinner generelt.

Andresen skaffet sin forrige jobb i konsulentfirmaet EY «gjennom kontakter på Facebook». Sånn skal det ikke være i den norske staten. I staten skal formelle kvalifikasjoner trumfe familiekonglomerater og blått blod. Det skal ledelsen sørge for.