Stakkars norske ungdommar

KOMMENTAR: Unge menneske i store deler av den vestlege verda har magre utsikter til å oppnå like høg levestandard som foreldregenerasjonen.

Publisert Publisert

ILLUSTRASJON: MARVIN HALLERAKER

Les hele saken med abonnement

Kommentar
Kommentarartiklene i BT blir skrevet av avisens redaktører og kommentatorer. Skribentene har stor frihet til å gi uttrykk for egne meninger. Noen ganger avviker disse fra BTs offisielle syn, som fremmes i lederartiklene.