Feilplassert moralisme

Høy valgdeltakelse må ikke være et mål i seg selv.