Maktbruk for sin tid

Jens Chr. Hauges liv er en fascinerende studie i skalting og valting. Dagens makthavere kan bare misunne mannen.