• DOMSTOLEN: Tar man utgangspunkt i ofrenes og pårørendes ønsker, og samtidig legger til grunn at de alltid ønsker høyest mulig straff, finnes det ingen grenser for hvor brutalt straffesystem man kan innføre, skriver kommentator Mathias Fischer. FOTO: Deisz Ørjan

Offerrolle og straffepopulisme

Rettssalen må være et oppgjør mellom stat og borger, ikke mellom offer og gjerningsmann.