• FOTO: Arkivillustrasjon: Marvin Halleraker

Ubehaget i litteraturen

Hvor langt kan en forfatter gå i å utlevere ekte folk?