Vaffelnasjonalismen rir igjen

Det er ikkje plass til streikeretten i Senterpartiets nasjonalromantikk.

GRUNNLOVSDAG: 17. mai-sendinga til NRK er fin, men den er ikkje viktig for nasjonen. Ingenting som helst står på spel. Paul S. Amundsen (Arkiv)

Morten Myksvoll
Kommentator i BT

NRKs 17. mai-sending vert råka av streiken. Det har falt Sandra Borch (Sp) tungt for brystet, og ho oppmodar Norsk Journalistlag å sende streikande journalistar tilbake på jobb for å vise flagg og song frå heile landet.

17. mai er så viktig for nasjonen, at dei streikande må kunne gjere eit unntak, meiner Sandra Borch (Sp). Partileiaren til Borch, Trygve Slagsvold Vedum, har stilt seg bak oppmodinga.

Det er alltid fascinerande å sjå stortingsrepresentantar ha sterke meiningar om korleis arbeidstakarar skal te seg i lønnsoppgjer. På Stortinget vedtar representantane si eiga løn.

Det er òg fascinerande å sjå korleis eit parti som alltid står på dei streikande si side i jordbruket, kan velje å setje alt anna til side for eit fjernsynsprogram som eigentleg er heilt likt frå år til år.

Les også

Dans deg gjennom nasjonaldagen

Senterpartiet støttar bøndene når dei heller ut mjølk på meieriet, i protest mot låge prisar. Eller når dei sperrer inne matvarelager for å hindre utkøyring av daglegvarer. Eller når dei står framfor Stortinget og presenterer krava sine.

Svært mange bønder stemmer på Senterpartiet, og då støttar partiet òg aksjons- og streikeretten. Heile tida.

Det er heller tvilsamt at Senterpartiet hadde støtta ei oppmoding om at bøndene måtte kome seg tilbake på jobb for å levere grillmaten til jonsok.

Ei utbreidd, men lite prinsipiell haldning til streik og forhandlingar, er at ein støttar aksjonane til dei gruppene ein støttar. Krava til NRK-journalistane er ei sak mellom dei og leiinga. Ein treng ikkje støtte krava for å støtte retten deira til å streike. Det bør vere grunnleggjande.

NRK-STREIK: 1700 tilsette i NRK vart tatt ut i streik tysdag, og 17. mai-sendinga til statskanalen er i fare. Her snakkar klubbleiar Sølve Rydland i NRK til streikande NRK-journalistar i Bergen. Geir Martin Strande

17. mai-sendinga til NRK er fin, men det står ikkje akkurat om liv og helse. Ingenting som helst står på spel. TV 2 sender både prosesjonar, folketog og barnetog. Ein får korpsmusikk, bogekorps og russefløyter rett inn i fargefjernsynet, viss ein absolutt vil.

Og viss det ikkje hadde vore ein einaste kanal eller ei einaste avis som kunne dekka 17. mai på grunn av streik, så hadde det gått heilt greit.

Les også

Asbjørn Kristoffersen: «17. mai skal eg segla gjennom byen som ein fullrigga færing, nypussa og nystroken, med sprengd vest og fulle pontifikaliar.»

Dette er ein del av den litt rare brunost- og vaffel-nasjonalismen som har sveipa over landet dei siste åra. Den oppstod i ein kombinasjon av regjeringas ønskje om å slå saman nokre små kommunar og ein stor asyltilstrøyming, og er full av enkle og populistiske utspel.

Som at journalistane må pelle seg tilbake på jobb for å levere flagg og grunnlovsdag og godstemning.

Morten Myksvoll er medlem i Norsk Journalistlag.

Få politisk redaktør Frøy Gudbrandsens nyhetsbrev hver onsdag ettermiddag. Meld deg på her.