• SAMFUNNSOPPDRAG: Nav er en av flere offentlige etater som har formulert et eget samfunnsoppdrag. «Hva er dette samfunnsoppdraget – og hvor kommer det fra?», spør professor Anne Lise Fimreite. FOTO: Hauge Jon

I begynnelsen var ordet

Offentlige virksomheter og bedrifter som strør om seg med meningstomme ord, har jeg lite til overs for.