Plaster på oljelekkasjen

Statens vedlikehaldsbistand til dei hardast ramma oljefylka er ingen ting å skryta av.