Trine Skei Grande kan gå sigrande ut av sin n’te partistrid

Utruleg nok kan Trine Skei Grande bli innstilt til endå ein periode som Venstre-leiar. Det vil ikkje akkurat dempe ropet om fornying i partiet.

Publisert Publisert

Venstre-leiar Trine Skei Grande hadde ingen grunn til å smile under partiets valvake i haust, då partiet hadde fått stusslege 3,9 prosent. Fredag kan det bli eit nytt nederlag. Foto: Tore Meek, NTB Scanpix (arkiv)

  1. Leserne mener

Onsdag fekk kampen om ein plass i Venstre-leiinga ein ny vri:

Plutseleg gjekk Ola Elvestuen ut med eit overraskande åtak mot Trine Skei Grande hos TV 2, og dermed var det slutt på kulissespelet: No er det drama for open scene om Venstre-makta.

«Trine har nok først og fremst lyttet til seg selv, for å sikre egen posisjon», sa Elvestuen, som har blitt rekna som ein lojal Grande-støttespelar i årevis.

Slik eg forstår det, kom utblåsinga overraskande på dei fleste – inkludert Grande. Det slår nok mest tilbake på han sjølv: Det er aldri vakkert med bitre toppolitikarar.

Eg trur Trine Skei Grande blir innstilt til ein ny periode som leiar. Det er mange som ønskjer seg fornying. Men kva slags fornying? Eit tankeeksperiment:

Om du gjerne vil ha inn Abid Raja som ny partileiar, men veit du kan ende opp med Sveinung Rotevatn, kan det godt hende at du landar på at det trass alt er betre med ein ny runde Grande.

Les også

Åpen strid i Venstre: Elvestuen hardt ut mot Grande

Trine Skei Grande stiller nok vidare. Dermed må nokon aktivt utfordre henne for at landsmøtet i slutten av april skal kunne røyste fram ein annan kandidat.

Det skal mykje til, sjølv om det er ganske spektakulært at ein sitjande partileiar er så omstridd som Grande.

Fleire kjelder ulikt plassert i organisasjonen har peika på at valnemnda har eit tydeleg mandat om å gjere endringar. Med innspelsrundar og møteturnear ute i fylkeslaga har dei skapt ei forventing om at det kjem etterlengta fornying.

Trine Skei Grande og Ola Elvestuen på trikketur i Oslo. Foto: Fredrik Hagen, NTB Scanpix (arkiv)

Onsdag melde NRK at komiteen to gongar har bede Trine Skei Grande trekkje seg frivillig frå partileiarvervet. Det har ho ikkje gjort, samstundes som ho heller ikkje har greidd å skape ro og entusiasme i partiet.

Det vil på ein måte sjå ut som komiteen «feiga ut» om dei no innstiller henne på nytt. Ein del vil nok bli skuffa over at fornyinga ikkje gjekk heilt til topps.

2,7 prosent oppslutning på målinga hos NRK og Aftenposten er altfor langt unna eit akseptabelt nivå. Om dette blir valresultatet, kan Trine Skei Grande bli éin av to Venstre-folk på Stortinget om ho får ein ny periode som listetopp.

Då er det ikkje mykje att av fornyinga.

Les også

Abid Raja: – Jeg blir ingen Oslo-minister

Spørsmålet er likevel om det finst eit meir samlande alternativ.

Så kva skjer no? Så godt som alle eg har prata med i Venstre, tviler på at det finst ei perfekt, samlande løysing. Då er kanskje det beste at alle fløyer er omtrent like mykje skuffa.

Om Grande får ny tillit, må truleg båe nestleiarane ut. Mitt inntrykk er at Terje Breivik står sterkare enn Ola Elvestuen ute i organisasjonen, men at båe to kan ryke.

Iselin Nybø og Sveinung Rotevatn er båe statsrådar for Venstre. Her er dei på landskonferanse saman i fjor. Foto: Terje Bendiksby, NTB Scanpix (arkiv)

Det er sjølvsagt mogeleg å tenkje seg at Rotevatn og Raja går inn i leiinga saman med Grande. Likevel: i eit såpass lite parti bør ein kanskje bruke plassane på å byggje fleire kandidatar. Det kan opne vegen for Guri Melby.

Stortingsrepresentant Melby har fått eit stempel som ein urban liberalist til høgre i partiet. Det er nok ikkje heilt rettferdig. I spørsmål om til dømes likestilling står ho nok nærare venstresida i politikken.

Snakkar du med folk i Bygde-Venstre, vil dei gjerne minne om TV 2-saka der ho sa at pelsdyrbøndene heller kunne dyrke medisinsk cannabis den dagen næringa deira blir lagt ned. Den kommentaren skulle ho nok ønskje var usagt.

Les også

Podkast: – Eg vil heller sjå kloden koke enn å melde meg inn i den Facebook-gruppa der

Den andre kvinna som blir omtalt, er Iselin Nybø. Ho er næringsminister og har leidd nemnda som har innstilt på nytt prinsipprogram for Venstre.

Nybø har ikkje markert seg veldig tungt i nokon av verva, med unntak av at ho ser ut til å samle partiet om å bli for norsk EU-medlemskap. Politisk blir Nybø plassert midt i partiet.

Den sitjande nestleiaren Terje Breivik er ein av dei mannlege kandidatane med bustad utanfor Oslo-gryta. I tillegg blir han sett på som ein sindig type som er god på organisasjonsbygging.

Breivik var den tydelegaste kritikaren av Frp-samarbeidet i regjering. Dette synet bør truleg vere representert i leiinga. Problemet er at han er for usynleg. I tillegg: Han er ein del av den leiinga som for tida presterer målingar på to-talet.

Kulturminister Abid Raja, tidlegare politisk rådgjevar Marit Vea og stortingsrepresentant Guri Melby på Venstres valvake i fjor. Vea gjekk onsdag ut i TV 2 og ønskte at Grande skulle trekkje seg som partileiar. Foto: Jan Tomas Espedal, NTB Scanpix (arkiv)

Så er det utfordrarane: Sveinung Rotevatn høyrer definitivt til den liberale fløya i partiet. Om han skal bli leiar, må han altså vere villig til å stille i nærkamp med Grande dei to neste månadene. Det tviler eg på at han vil.

Det same gjeld Abid Raja. Om han blir det sagt at han har vore meir interessert i å bli statsråd enn å kome inn i partileiinga. Samstundes: Å ta inn Rotevatn og Melby kan bli for liberalt, sjølv for Venstre-folk. Det taler for at Breivik blir sitjande.

På målingane er Venstre det minste partiet på Stortinget. Likevel er det altså ei lang rekkje folk som gjerne vil ha det store ansvaret det vil vere å få partiet opp av grøfta.

Akkurat det kan jo vere ei trøyst for Venstre.

Publisert