S For Oppbevaring

Arbeiderpartiet vil gjøre SFO gratis. Bruk heller millionene på bedre innhold.

Publisert:
Eirin Eikefjord
Kommentator i BT

PRIS OG KVALITET: «Foreldrenes inntekt skal ikke avgjøre hvem som får gå på SFO», sa Roger Valhammer (Ap) da han argumenterte for gratis SFO i Bergen. Kommentator Eirin Eikefjord mener pengene heller bør brukes på å heve kvaliteten.

Det brukes enorm energi på skole i dette landet. Stoltenberg-utvalg og lærerløft og PISA-tester og det finnes ikke grenser. Det er supert.

Problemet er at de yngste ungene tilbringer omtrent like mye tid på den kronisk forsømte skolefritidsordningen (SFO).

Det stilles ikke et eneste konkret, nasjonalt krav til SFO. Ungene er fullstendig prisgitt tilfeldigheter og velvilje. Dermed blir det fort en bråkete oppbevaringsplass uten større ambisjoner enn å stryke perlebrett.

Nå vil Arbeiderpartiet med flere gjøre SFO gratis, både i Bergen og hele landet.

Det vil neppe gjøre ting bedre.

Les også

Derfor er vårt mål gratis SFO og skolemat

For første gang siden 2002 har det skjedd en nasjonal evaluering av SFO. Funnene er ikke oppløftende.

Rapporten fra NTNU samfunnsforskning viser at det er enorme variasjoner i innhold og kvalitet, også innenfor samme kommune.

Prisen er like sprikende. Noen steder er SFO gratis, andre steder koster det over 4000 kroner i måneden.

Noen steder leier de inn profesjonelle fotballspillere, musikere og dansere. Andre steder er det slapp og ambisjonsløs oppbevaring.

De som har barn med særskilte behov, forteller om stress og utagering fordi tilbudet ikke er skikkelig tilrettelagt.

Kan penger løse disse problemene?

Selvfølgelig. Penger kan fikse mye. Men de må brukes riktig.

Aps drøm om gratis SFO i hele landet vil koste 4,5 milliarder kroner. Prisen for en heldagsplass på SFO i Bergen blir snart 2690 kroner i måneden.

Gratis SFO for 1. klasse vil koste kommunen 50 millioner kroner i året. Så er det bare å gange opp for 2., 3. og 4. klasse.

«At noen barn må gå hjem fra skolen til et tomt hus, mens kameratene leker videre på SFO, er brutalt. Foreldrenes inntekt skal ikke avgjøre hvem som får gå på SFO», sa av- og påtroppende byrådsleder Roger Valhammer (Ap) da han skulle selge inn gratisopplegget.

Selvsagt er det brutalt at barn sendes hjem mens kompisene leker. Men løsningen er ikke at kommunekassen sponser velfødde, betalingssterke middelklassefolk.

Hvis man først skal drive med millioninvesteringer i skole, er det nok av andre ting som bør fikses.

Politikerne bør heller sørge for målrettet hjelp til de som faktisk trenger det, for eksempel gjennom gode, lokale moderasjonsordninger og gratistilbud.

En oppside med å gjøre SFO gratis, er at det blir tilgjengelig for alle. Dermed blir det mindre motstand mot at SFO får innhold som gir fortrinn på skolen.

Men gratis SFO betyr på ingen måte bedre SFO. Heller tvert i mot.

Hvis det offentlige bruker store summer på fullfinansiering, blir det ikke mye penger igjen til innhold.

«Vil ikkje SFO måtta konkurrera med både skular og barnehagar om ressursar og fagfolk? Og tapa heile tida, sidan SFO berre er eit tilbod, og difor må venta med lua i handa» spør kommentator i Stavanger Aftenblad Solveig Sandelson.

Jeg tror hun har rett.

Færre betaler for heltidsplass når de får deltidsplass gratis. Dermed er det grunn til å frykte dårligere økonomi, ifølge evalueringsrapporten fra NTNU.

Hele poenget med et gratistilbud, er at flere skal bruke SFO. Det betyr flere barn. Flere barn betyr mer bråk.

Og hvis det ikke samtidig kommer flere voksne, betyr det mindre tid til hver enkelt, lavere ambisjoner og færre overskuddsprosjekter.

Kvalitet i skole og barnehage har høy nasjonal prioritet. SFO har ingen andre føringer enn å gi «omsorg og tilsyn og legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter».

Det krever ikke så mye innsats å oppfylle såpass vasne minimumskrav. Hvis ambisjonen kun er oppbevaring, er det jo ikke så farlig at 58 prosent av de ansatte knapt har fullført videregående.

Hvis SFO-en blir for kjip, vil folk betale for alternative tjenester. Det skjer nok i enda større grad når grunntilbudet ikke koster noe som helst.

Faren er at de rike kidsa stikker på tennis og idrettsskoler og diverse kostbare opplegg, mens de andre blir igjen.

Sånt bidrar til å forsterke forskjeller.

Forrige skoleår gikk 19 prosent av førsteklassingene ikke på SFO.

Siden ingen har forsket skikkelig på dette, vet man ikke hvorfor.

Pris var sannsynligvis en viktig årsak. Men forklaringen kan like gjerne være hjemmeværende foreldre, eller et elendig tilbud.

Det er langt fra sikkert at disse 19 prosentene vil valfarte til SFOene bare fordi det blir gratis. Kommunen risikerer altså å bruke flerfoldige millioner på å tiltrekke seg unger som uansett ikke kommer.

Uansett er det langt unna gratis SFO i Bergen. Det er egentlig bare Ap, SV og Rødt som vil ha det.

KrF mener det er en snikinnføring av heldagsskole. Venstre går for gode moderasjonsordninger.

I forslaget til bybudsjett for 2020, ble det bare bevilget tre millioner til gratisplasser. Og i neste runde må Valhammer overbevise både Sp og MDG, i konkurranse med diverse gode formål.

SFO blir gjerne omtalt som utslag av en slags valgfrihet. Det er livsfjernt. De fleste har ikke noe valg, de har en dagjobb.

Foreldre har høy betalingsvilje for ting som er bra for barna deres. En skulle derfor tro at foreldrebetaling var et viktig pressmiddel. Men SFO er rammet av total markedssvikt.

Selv om det er rimelig at folk som betaler 30.000 kroner i året stiller noen krav, er man prisgitt tilbudet som finnes. Det finnes ingen andre steder å sende ungene.

Det er helt nødvendig at stat og kommune griper inn. Men pengene bør brukes på det SFO virkelig trenger: Et skikkelig kvalitetsløft.

Publisert: