Har du vore i Balestrand, har dei vore på Bali

Sjukdom og reiser er konkurransar du alltid er dømt til å tapa.