• (1/3)
    SLIK ER DET. Tårnfoten til klosterkyrkja er innreidd som ein minnehall over falne i andre verdskrigen. Brødrene Lohnes Sølvvarefabrikk vart bygd om lag 1890, der kyrkjeskipet ein gong låg. FOTO: ODD E. NERBØ

Gjenskapt mellomalder

Tårnfoten til Nonneseter klosterkyrkje kan vera like gammal som Mariakirken, Bergens eldste bevarte bygning. No er det sjanse for å avdekkja ruinane etter mellomalderens kyrkjeskip.