Høgre vil kjøpe fleire fastlegetenester privat. Det er eit skummelt forslag.

Bergen Høgres Marit Warncke (til v.) og Christine Meyer vil løyse fastlegekrisa med å kjøpe tenester frå Aleris. Det kan undergrave heile dagens ordning.

Dette vil etter alt å dømme forverre krisa.

Publisert: Publisert:

I dag er det ingen ledige plassar hos dei 256 fastlegane i Bergen. Ingen veit heilt kor mange som står utan fastlege.

På eit nyleg besøk hos Aleris gav Høgre-toppane i Bergen si løysing på det som er eit av våre mest alvorlege samfunnsproblem.

Dersom dei kjem til makta i haust, vil Høgres Christine Meyer og Marit Warncke kjøpe fastlegetenester hos private aktørar som nettopp Aleris eller Dr. Dropin.

Ordførarkandidat Warncke seier også i saka at ho ikkje forstår at det kan vere skepsis mot private kjøp av desse tenestene.

«Fastleger er jo selvstendig næringsdrivende, de også,» sa ho til BT.

Vel, her kjem ei heil rekke argument for kvifor skepsisen bør vere svært stor.

Les hele saken med abonnement