Stengt på ubestemt tid

Det var heilt umogeleg for regjeringa å mjuke opp tiltaka for å hindre koronasmitte.

Publisert Publisert

Statsminister Erna Solberg (H, frå v.) og helseminister Bent Høye (H) utvida tysdag dei strenge koronatiltaka til over påske. Foto: Heiko Junge

  1. Leserne mener
iconDenne artikkelen er 12 dager gammel

Informasjonen i artikkelen kan være utdatert. Gå til vårt livesenter for siste nytt om korona-utbruddet.

-> Gå til livesenteret

Regjeringa forlengjer dei mange tiltaka som er sett i verk for å halde koronasmitten nede.

Det er ikkje så rart. Viruset smittar stadig fleire i Noreg. På åtte dagar er talet blitt nesten dobla, frå 1308 til 2566 stadfesta tilfelle.

Men det reelle talet på smitta kan vere langt høgare.

Ifølgje Folkehelseinstituttet (FHI) er det truleg mellom 7120 og 23.140 menneske med koronasmitte i Noreg.

Dei skriv òg at Noreg ikkje er i den såkalla fase 3 enno, der epidemien startar for alvor.

Då er det ikkje noko alternativ å ta foten vekk frå bremsen.

For då ville smitten truleg spreie seg endå fortare. Det ville fått endå større helsemessige og økonomiske konsekvensar.

I si førre risikovurdering 12. mars, anbefalte FHI å planlegge for at 2,2 millionar nordmenn vert smitta, og at 22.000 treng sjukehusbehandling i løpet av pandemien.

Dei tala var ein del av grunnlaget for det nesten heilt stengde samfunnet me no lever i.

Då FHI kom med ein ny analyse tysdag, var ikkje denne modellen oppdatert. Forskarane har rett og slett for lite data om koronaviruset i Noreg til no.

Og når framtidsbiletet er uendra, er det naturleg at tiltaka òg blir ståande.

Les også

Podkast: – Eg stolar ikkje på nokon akkurat no

Strategien bak dei strenge tiltaka er den same: redusere smittespreiinga i samfunnet. Blir for mange sjuke på éin gong, vil ikkje sjukehusa klare å redde alle som treng det.

Då vil helsevesenet måtte prioritere kven som skal få livsnødvendig hjelp.

Difor er det ikkje lenger er ein privatsak om du tar ein utepils eller går i kø på fjellet. Det kan vere ein trugsel mot andre folks liv og helse.

Utviklinga i Europa er mørk lesing. Stigninga er framleis bratt i Italia og Spania. I Tyskland og Frankrike såg det lenge ut som dei unngjekk stor spreiing, men så tok veksten av.

Tyrkia har den brattaste veksten av alle i Europa, både i talet på smitta og døde. Utanfor Europa peikar USA seg ut med ekstrem vekst.

I Storbritannia var dei seinare ute enn Noreg til å stengje ned store deler av samfunnet.

Måndag gjorde britane som fleire andre europeiske land: No er det ulovleg for meir enn to personar å møtast.

Då bleiknar det norske hytteforbodet og pålagt heimekontor.

Det ville sett veldig rart ut om Noreg gjekk motsett veg og lempa på restriksjonane no.

Både i utviklinga av saker, talet på innlagde og døde og tiltaka i andre europeiske land gjer det heilt umogeleg for Noreg å opne opp igjen no.

Koronakrisa er langt frå over.

Publisert