Bybanen går rett gjennom Senterpartiet

Senterpartiet klarte ikkje å gå til høgre eller venstre. Det er nok like greitt at dei står att på perrongen.

Publisert Publisert

BANA STÅR BAK: Bybanen står bak konflikten i Bergen, slik som alt anna i Bergen. ILLUSTRASJON: MARVIN HALLERAKER.

  1. Leserne mener

Ulempa med å gjere gode val er at ein får innflytelse. Alt låg til rette for at Sp skulle vere med på å styre Bergen. Men så splitta som Sp er no, er det bra for alle partar at partiet ikkje får makt i Bergen.

Det er først og fremst bra for Senterpartiet å stå på utsida. Intern strid er ikkje eit godt utgangspunkt for forhandlingar om politiske gjennomslag.

For å gå inn i eit byrådssamarbeid bør ein ha eit prosjekt, og det bør handle om meir enn kvar Bybanen skal gå. Eit splitta parti klarer ikkje å definere ei klar retning.

Konflikten i Bergen Sp er eit resultat av partiets vekst. Dei har fått fleire nye tillitsvalde som vil ta partiet mot høgresida. Etter åtte år med éin representant i Bystyret, har partiet no fire. Og gruppa er delt.

Denne konflikten er lokal. Det er lite som tyder på at partiet går mot høgresida nasjonalt no.

Les også

Noen av valgets største tapere dannet nytt byråd. Hvordan kunne det skje? Lytt til podkasten BT20.

Bergen Sps gode val har blitt til utanforskap og langt mindre makt enn det partiet såg føre seg på valnatta. No kranglar dei om korleis det skjedde.

Vendepunktet var førre helg. Då takka Sp nei til å møte Høgre til byrådssamtalar. Bystyregruppa er ueinige om kva dei visste då avgjerda vart fatta, og dei var ueinige om kva avtalar som var inngått med Arbeidarpartiet.

Når krangelen handlar om kva som er sant, og ikkje berre politisk usemje, så er ikkje partiet så attraktivt for andre heller.

Sjølve krangelen kan difor ha bidratt til at KrF heller ville bli hjå Ap.

VIL I OPPOSISJON: Sps gruppeleiar Ove Sverre Bjørdal har stått mot forsøket på ei høgredreiing av partiet. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (Arkiv)

Harald Victor Hove (H) legg skulda på Sp for at hans forsøk på å bli byrådsleiar stranda.

Den teorien har mykje for seg, dersom ein legg til grunn at KrF hadde halde seg på høgresida etter at Valhammer kasta ut SV og opna døra igjen for KrF.

I Senterpartiet tenkjer dei annleis. Hadde Sp møtt Høgre, trur ei kjelde i partiet at Valhammer uansett hadde blitt byrådsleiar.

Valhammer gav nemleg etter for KrFs krav då Hove såg ut til å overta.

Men kanskje var det sjølve splittinga i Sp som gjorde det meir freistande for KrF å bli hjå Ap. Det ville vore katastrofalt for KrF å gå over til ei høgreside som kollapsa kort tid etter på grunn av ein velkjent krangel i Sp.

Det vert òg feil å karakterisere det som ei avgjerdsvegring for Sp. Partiet var ikkje usikker på kva dei skulle gjere. Partiet var og er djupt splitta.

Så gale var det, at fleire i partiet trudde at dei kunne dele seg i to under ordførarvalet som skal haldast i Bystyret i neste veke.

Som med alt anna i Bergen, står Bybanen sentralt.

Les også

Frøy Gudbrandsen: Frels oss fra bybanestriden

Konflikten som splittar partiet bobla først til overflata på nominasjonsmøtet i vår. Då stilte Chase Alexander Jordal opp mot Ove Sverre Bjørdal i kamp om førsteplassen.

Jordal ville ta partiet mot høgre, medan Bjørdal ville samarbeide med Ap. Bybanedebatten passar difor Jordals fløy perfekt, sidan den drar partiet mot Høgre.

Bjørdal vann nominasjonskampen, men konflikten roa seg ikkje ned av den grunn.

VIL TIL HØGRE: Chase Alexander Jordal utfordra Ove Sverre Bjørdal på Senterpartiets nominasjonsmøte. Konflikten mellom dei to pregar framleis partiet. Foto: Eirik Brekke (Arkiv)

I valkampen krangla dei same partane om partiet ville bygge Bybanen. Jordal meinte partiprogrammet sa nei til bana. Bjørdal meinte programmet sa ja, så lenge bompengane ikkje skulle auke.

Bjørdal vann det slaget òg. Bybanen skulle byggast, men den skulle ikkje gå langs Bryggen. Denne krangelen sementerte truleg tunnelstandpunktet, og har gjort det nesten umogeleg for partiet å forhandle om bybanetrasé.

Difor varte ikkje Sp lenge i byrådsforhandlingane med venstresida. Partiet fekk tilbod om ei ny utgreiing av bybanetunnel, men det var ikkje godt nok.

Les også

– Hans agenda er å skape ustabilitet i partiet

Det vart òg bråk igjen i Sp laurdag. Byrådsleiar Roger Valhammer (Ap) sa at Sp hadde inngått eit valteknisk samarbeid med Ap.

Eit slikt samarbeid gjeld berre fordeling av verv – til dømes ordføraren. Det handlar ikkje om byråd eller politiske saker, som Bybanen. Likevel tente dei to i Sp-gruppa som vil til høgre – Anne Brit Reigstad og Olav Reikerås – på alle pluggar. Bjørdal måtte deretter rykke ut og kritisere Valhammer for å ha vore uklar.

Sps linje vart tydeleg: Dei hadde ikkje bestemt seg for noko som helst. Ei forvirring om kva som var inngått av avtalar – og kva ei slik avtale faktisk betyr – kan ha endra utfallet av maktkampen i Bergen.

ISFRONT: Chase Alexander Jordal (t.v.) og Steinulf Tungesvik på veg inn til oppvaskmøte i Senterpartiet. Kranglinga starta allereie på gangen. Foto: Marita Aarekol

Torsdag arrangerte partilaget eit oppvaskmøte. Ingenting tydar på at det dempa konflikten. Allereie på veg inn til møtet kjefta partikameratane på kvarandre. Jordal var mildt sagt ikkje blid for at Steinulf Tungesvik hadde omtala han som ein pyroman.

Det kan ein jo forstå.

Men Bergen Sp har vore trygt plassert på venstresida i Bergen. Det er naturleg at Jordals forsøk på å bruke Bybanen til å gjere Sp til eit høgreparti møter kraftig motstand.

Kampen om partilaget er ikkje over. Om tre veker er det årsmøte i Bergen Sp. Då får nok det opprivande nominasjonsmøtet sin oppfølgjar. Men det er vanskeleg å sjå korleis bystyregruppa skal kome samla ut av konflikten.

Deler av partiet meiner dei kasta vekk sjansen til å få fleirtal for bybanetunnel, ved å halde seg unna Høgre. Den saka kan svi lenge.

Publisert