Ingen blir straffet for behandlingen av Robin Schaefer. Det betyr ikke at ingen kan klandres.

Ingen blir straffet for behandlingen av Robin Schaefer. Det betyr ikke at ingen kan klandres.