Ingen blir straffet for behandlingen av Robin Schaefer. Det betyr ikke at ingen kan klandres.

PÅFALLENDE: Det er påfallende stort sprik mellom Riksadvokatens vurderinger og Wiersholm-rapporten. Det gir grunn til å spørre om toppfolkene i justissektoren er mest opptatt av å beskytte hverandre. Foto: Jan M. Lillebø

Ingen blir straffet for behandlingen av Robin Schaefer. Det betyr ikke at ingen kan klandres.

Les hele saken med abonnement