• RAKELS HISTORIE: Filmen kan være empatifremmende, og bidra til å justere oppfatningen om mot og menneskelig atferd under ekstrem trussel, skriver Frode Bjerkestrand. FOTO: Tour de Force

Terrorofrenes tale

De overlevende fra Utøya tar tilbake sin egen historie, på film. Det er på tide.