Høyresidens nye problem

Bompengemotstanderne ligger fint an til å lage trøbbel etter valget. Men neppe så mye som de selv håper.

I VEKST: Trym Aafløy leder Folkeaksjonen mot mer bompenger i Bergen. En fersk BT-måling viser at aksjonen kan klare å kapre flere mandater i Bergen bystyre i valget neste år. Foto: Marita Aarekol

Publisert:

Etter valget neste år, er det trolig slutt på den stabile, rolige perioden i bergenspolitikken. Ytterfløyene har styrket seg siden forrige valg. Rødt får hele 5,4 prosent på BTs måling. Folkeaksjonen mot bompenger får 3.

Fortsetter det slik, er bergenspolitikken straks tilbake slik vi kjenner den.

I dag trenger byrådet bare én ekstra stemme i bystyret for å få flertall for sine budsjetter. Hvis dagens meningsmåling var valgresultatet, hadde byrådet manglet hele elleve mandater.

Ap, Venstre og KrF trenger Rødt (i tillegg til SV, Sp og MDG) med på laget for å få flertall, skulle dette bli valgresultatet. Det er ikke en sannsynlig allianse, for å si det forsiktig.

Men heller ikke på den andre politiske siden er det lett å se for seg en harmonisk samling av partier. Frp og Høyre har ikke flertall på dagens måling, selv om KrF og Venstre skulle droppe Ap og skifte side.

Det ligger med andre ord an til et mindretallsbyråd etter valget, og heftige forhandlinger i forbindelse med budsjettene fremover.

Et av venstresidens problemer i Bergen, er at velgerne er fordelt på så mange partier. Det er en krevende øvelse å komme til enighet mellom syv partier – som altså vil være nødvendig om dagens måling holder seg.

Men selv om det er færre partier på den andre siden, blir det neppe enklere å danne et flertall.

I alle fall ikke hvis Høyre og deres samarbeidspartnere trenger valglisten «Folkeaksjonen nei til mer bompenger» for å skrape sammen en flertall for sitt budsjett. Venstre og KrF står for det stikk motsatte av folkeaksjonen. En liste som går på valg med rundt regnet én sak, er neppe særlig kompromissvillig på akkurat den.

Etter én måling er det umulig å si noe sikkert om hvor sterkt listen egentlig står. Valgkampen har knapt begynt, og andre saker enn bompenger kan plutselig ta over nærmere valget. Det er også for få velgere i utvalget til at vi kan være sikre på hvor listen henter velgere fra.

Men denne målingen gir et hint om at folkeaksjonen ligger godt an. Det ser ut til å være Høyres velgere som er mest tilbøyelige til å stemme på listen, for øvrig sanker de fra SV til Frp. At listen henter velgere fra mange partier betyr at muligheten til å vokse kanskje er større.

En forutsetning for å få politisk makt, er likevel at andre partier er villige til å gi etter for kravene. Teoretisk sett kan både høyre- og venstresiden få flertall i bystyret med «Nei til mer bompenger». I praksis er det lite sannsynlig.

Mange av Høyres velgere ser ut til å være mer sympatisk innstilt til kravene til folkeaksjonen: Mindre bompenger og nei til at Bybanen skal gå langs Bryggen. En meningsmåling viste denne uken at et klart flertall av høyrevelgerne synes det er ugreit at bompenger går til annet enn vei.

Derfor gir det mening at det er nettopp fra Høyre at bompengeaksjonistene nå sanker noen stemmer.

Og nettopp fordi mange av velgerne er skeptiske både til en økning i bompenger og til den planlagte bybaneutbyggingen, må Høyre navigere noe annerledes enn Ap.

Men det er ingenting som tyder på at Høyre kommer til å bevege seg i retning av folkeaksjonen frem mot valget. Tvert imot. Målet er å få til et langsiktig og ansvarlig samarbeid på borgerlig side. Da må Høyre tåle at noen bompengemotstandere forsvinner, enten til folkeaksjonen eller til Frp.