På bærtur i den norske offentligheten

Vi er flinke til å ha sterke meninger om ting vi ikke har sett. Derfor bør flere oppleve teaterstykket «Ways Of Seeing».

Publisert Publisert

HVA HANDLER DET EGENTLIG OM? Etter å ha sett «Ways Of Seeing» på Festspillene i Bergen selv, er det en ting jeg kan si om den saken: Det meste du har hørt om stykket er feil eller grovt forenklet, skriver Frode Bjerkestrand. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

  1. Leserne mener

Enkelte politikere fra regjeringspartiene mener at teaterstykket «Ways Of Seeing» er en trussel mot privatlivets fred. Dette er partier som de siste seks årene har arbeidet hardt for å svekke personvernet i en virkelig mye større skala.

At politikerne selv ikke ser dette paradokset, er kanskje ikke overraskende.

At ikke flere påpeker dobbeltmoralen, viser hvor personvern-sløve vi er blitt.

Få andre kulturuttrykk har skapt så opphetet debatt som «Ways Of Seeing» her i landet de siste tiårene.

Det danner også bakteppet for en statsrådsavgang (Tor Mikkel Wara fra Frp) og er opphav til en politiskandale (siktelsen mot teateret og kravet om husransakelse fra Oslo-politiet).

Les også

Storebror ser deg

Etter å ha sett stykket på Festspillene i Bergen selv, er det én ting jeg kan si om den saken:

Det meste du har hørt om stykket er feil, eller grovt forenklet. Dette handler om mye viktigere, samfunnskritiske spørsmål enn hvorvidt det er greit å filme en justisministers husvegg.

Det som drukner i spetakkelet, er at «Ways Of Seeing» er den interessante historien om to innvandrerkvinner med bakgrunn fra undertrykkende regimer, i syrisk Kurdistan og Algerie.

Stykket handler om at de kommer til Norge, for så å oppdage at deler av innvandringsdebatten nettopp er preget av hatefull retorikk fra ytterste høyre. Norge er kanskje ikke så trygt som de trodde.

De islamfiendtlige aktørene Resett.no, Document.no og Human Rights Service tar stor plass i innvandringsdebatten.

De finansieres både av staten og noen av landets rikeste investorer.

At teatertruppen ønsker å se nærmere på dem og på fenomenet, er kanskje ikke så rart.

Hør opptaket av arrangementet: Live-kritikk av Ways of seeing

STATSRÅDEN GÅR: Få andre kulturuttrykk har skapt så opphetet debatt som «Ways Of Seeing» her i landet de siste tiårene. En av de utrolige bieffektene var at justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) valgte å gå av. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Men det som gjør sterkest inntrykk, er en eldre herre fra beste vestkant i Oslo, som spaserer rundt på scenen i fløyelsbukser og skinnvest. Og erklærer at «den liberale rettsstaten er i stor fare».

Dette er Ketil Lund, 80 år gammel tidligere høyesterettsdommer. Han er frustrert, han snakker om «overvåkingssamfunnet» og at svært få ser ut til å forstå at grunnleggende menneskerettigheter er under press.

«Dere er jo nesten de eneste som bryr seg om disse tingene!» sier Lund til skuespiller Sara Baban.

Les også

Kunst er sivilisasjon

Ketil Lund er legendarisk. På 1990-tallet ledet han Lundkommisjonen, som undersøkte ulovligheter i overvåkingstjenestene i Norge etter andre verdenskrig.

Da rapporten kom i 1996, avslørte kommisjonen at Politiets overvåkingstjeneste (POT) hadde drevet utstrakt ulovlig overvåking av politikere og organisasjoner på venstresiden, fra NKP til SV, fra Palestinakomiteen til Kvinnefronten.

Arbeiderpartiet samarbeidet tett med POT, og praksisen fortsatte med borgerlige regjeringer under Den kalde krigen.

Skandalen var komplett, og funnene var ydmykende både for Arbeiderpartiet og Høyre. Så da trodde vi kanskje at forsøkene på ulovlig overvåking lå bak oss? Overhodet ikke.

De to partiene har vært relativt samkjørte i saker som gjelder juridisk utfordrende og omfattende overvåking de siste årene.

På tidlig 2000-tall førte økende terrorfrykt til oppstandelsen av EUs Datalagringsdirektiv (DLD).

Det skulle gi tele- og internettselskaper mulighet til å lagre all informasjon om kundenes mobiltelefoni, e-post og internettbruk i et visst tidsrom.

Med støtte fra både Arbeiderpartiet og Høyre ble det implementert her hjemme i 2011. Men DLD var også et vesentlig inngrep i privatlivets fred, og ble erklært grunnlovsstridig i flere land.

I 2014 ble det kjent ugyldig av EU-domstolen, og gravlagt også i Norge.

Forsvant ideen om masseovervåking med det? Nei. I «Ways Of Seeing» snakker Ketil Lund en del om det hemmelige militære anlegget på Eggemoen utenfor Hønefoss. Anlegget er delfinansiert av overvåkingstjenestene i USA.

I mars i fjor avslørte NRK og nettstedet The Intercept at Forsvarets etterretningstjeneste bruker anlegget til å samle inn store mengder informasjon fra telefonsamtaler og sosiale medier.

Det gjelder også norske borgere, noe som kan være lovstridig.

HØYESTERETTSDOMMEREN: Det er dette massive presset mot personvernet Ketil Lund er så bekymret for, når han doserer om overvåkingssamfunnet og truslene mot den liberale rettsstaten fra teaterscenen. Hans sterke advarsel er altså kjernen i stykket. Foto: Olav Olsen

Til NRK sier varsleren Edward Snowden at både publikum og den norske regjeringen er blitt bevisst villedet om hensikten med Eggemoen-basen.

«Det er ikke en etterretningsskandale dere må passe dere for. Det er en demokratiskandale», sier Snowden til NRK.

Les også

– Stykket i seg sjølv er så mykje rikare enn debatten

Men arbeidet med å skaffe tilgang til din og min datatrafikk er ikke bare fordekt. I februar gikk høringsfristen for regjeringens forslag om «digitalt grenseforsvar» ut.

Her ønsker regjeringen at informasjon om hvem du kommuniserer med på internett og når du gjør det, skal lagres i opp til 18 måneder for «etterretningsformål».

Altså: metadata fra Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Google eller e-post. Datatilsynet er blant dem som er skeptisk.

Det er dette massive presset mot personvernet Ketil Lund er så bekymret for, når han doserer om overvåkingssamfunnet og truslene mot den liberale rettsstaten fra teaterscenen. Hans sterke advarsel er altså kjernen i stykket.

Så her er kanskje den viktigste lærdommen etter all støyen rundt «Ways Of Seeing»:

Stirrer vi oss blind på en husvegg, vil vi aldri kunne se det store bildet.

Publisert