Ein redningspakke til folket

Kriseforliket på Stortinget sikrar dei som blir råka av koronakrisa ei løn å leve av.

Publisert Publisert

Eit samla Storting står bak den første krisepakken mot krononakrisa. Det norske demokratiet viste seg i dag frå si beste side, skriv BT-kommentator Hans K. Mjelva. Foto: Terje Bendiksby

  1. Leserne mener
iconDenne artikkelen er 20 dager gammel

Informasjonen i artikkelen kan være utdatert. Gå til vårt livesenter for siste nytt om korona-utbruddet.

-> Gå til livesenteret

Det norske demokratiet viste seg i dag frå si beste side. Alle partia på Stortinget står samla bak den første redningspakken for ein økonomi som er i kneståande på grunn av alle tiltaka for å stogge koronaviruset.

Dette er langt enklare enn i dei fleste andre land, fordi Noreg har «peeng på bok», som Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum sa på pressekonferansen måndag morgon.

Det viktigaste med pakken er at Stortinget sikrar at dei mange tusen som blir permittert ikkje vil gå ned i løn. I alle fall ikkje dei første 20 dagane.

I tillegg blir dagpenge-satsen auka for dei som tener under cirka 300.000 kroner i året (tre gongar grunnbeløpet i folketrygda). Grensa for kor mykje du må ha tent for å få dagpengar blir òg redusert, slik at lausarbeidarar og deltidstilsette i større grad blir fanga opp.

Lærlingar blir sikra inntekt, arbeidsavklaringspengar blir forlenga og perioden for omsorgspengar blir dobla.

Sjølvstendig næringsdrivande og frilansarar blir òg sikra minst 80 prosent av snittet av dei siste tre års inntekter, opp til 600.000 kroner.

Vil du ha de viktigste nyhetene om koronautbruddet rett i innboksen? Meld deg på her.

Dei fleste av desse tiltaka låg ikkje i pakken regjeringa la fram fredag. Hadde den blitt vedteke ville til dømes alle permitterte gått ned til 62,4 prosents løn etter to dagar (litt meir for dei som tente under 300.000 kroner).

Høgre, Venstre og KrF gjer klokt i å støtte endringane. Det er viktig for legitimiteten til tiltaka at det ikkje blir sett på som ein redningsaksjon berre for bedriftene. Då ville «dei rike» får hjelp, medan «folk flest» blir sett på båten. Det ville gjeve grobotn for sosial uro, og vore politisk svært uklokt.

Neste pakke må handle meir om bedriftene. Tusenvis av bedrifter har mista inntektene over natta. Tiltaka i den første pakken gjev dei eit visst pusterom, ved at staten tek over utgiftene til permitteringar og at bedriftene får utset betaling av ymse offentlege avgifter.

Dessutan lova regjeringa i går lån og lånegarantiar for 100 milliardar, slik at bedriften kan låne pengar for å betale dei første rekningane.

Det er kortsiktig naudhjelp. Neste pakke må innehalde direkte statsstøtte. Det bør kome allereie torsdag, når Stortinget ifølgje Aps Hadia Tajik skal behandle saka.

For bedrifter som har tapt store deler av inntektene permanent, kan ikkje finansiere alt ved å ta opp lån. I alle fall ikkje alle – fordi mange innanfor dei mest råka bransjane har svært lite å gå på økonomisk.

Den enklaste måten å gjere det på er ved at staten ettergjev moms og andre avgifter. Fleire har teke til orde for at allereie betalt inn moms blir betalt tilbake.

Denne statsstøtta må vere tidsavgrensa, men så uviss som stoda er no må tiltaka ha ein open ende. Difor kom den viktigaste meldinga på dagens pressekonferanse frå Høgres Mudassar Kapur:

«Vi har sagt at vi er villige til bruke dei pengane som trengst for å løyse denne krisa».

Publisert