Carl I. Kreml

Carl I. Hagen lar ikkje eit folkemord eller to stå i vegen for sin nyvunne Russland-flørt.

Publisert: Publisert:
Morten Myksvoll
Kommentator i BT

NOBEL-NEI: Carl I. Hagen (Frp) støttar no Russlands ulovlege okkupasjon og annektering av Krim-halvøya. – Tenk at Framstegspartiet ville ha han inn i Nobelkomiteen, skriv Morten Myksvoll. Foto: Heiko Junge, NTB Scanpix (Arkiv)

«Krim er russisk», skreiv den tidlegare Frp-formannen Carl I. Hagen i Aftenposten. Han argumenterte med at den russiske invasjonen av Krim faktisk var ei gjenerobring, og bad folk sjå på historia til Krim-halvøya.

Ja, la oss gjere det.

Det russiske imperiet overtok Krim-halvøya i 1783. Før det hadde Krim-halvøya vore styrt av grekarane i det bysantinske riket, mongolske hordar, tyrkiske tatarar og genovesiske handelsmenn.

Kvifor er det akkurat russarane som har rett til å gjenerobre halvøya? Bør ikkje Italia få lov?

Nei, Hagen tar i bruk eit russisk talepunkt, som snytt ut av maktkorridorane i Kreml. Han argumenterer nemleg for at annekteringa av Krim er akseptabel, fordi halvøya har ein stor russisk befolkning.

Men til grunn for det argumentet, ligg folkemordet på krim-tatarane i 1944. Utan den etniske reinsinga, ville ikkje russarane hatt ein så stor andel av befolkninga som i dag.

Les også

Morten Myksvoll: Russarane kjem

Fleire andre land har òg store russiske minoritetar. I Estland, Latvia og Litauen, til dømes. Andelen vart auka då Josef Stalin forviste store folkegrupper av etniske estarar, latviarar og litauenarar.

Det Hagen gjer, kanskje utan å vite det, er å bruke tidlegare overgrep til å legitimere eit nytt overgrep. Dersom Hagen faktisk kan litt historie, legg han folkemord til grunn for meiningane sine. Det er grovt.

I 1783 var det mange spesielle statar ute i verda, sett med dagens auge. Litauen var i union med Polen, og strekte seg nesten til Svartehavet. Austerrike styrte over Ungarn og Böhmen, som i dag utgjer det vestlege Tsjekkia. Imperiet i Wien styrte òg dagens Belgia, noko Spania hadde gjort før dei.

Tyskland og Italia eksisterte ikkje. I staden hadde me det tysk-romerske riket, som var eit lappeteppe av småstatar, bystatar og fyrstedøme, og den italienske halvøya var delt mellom nokre små bystatar og store statar som Napoli, Pavestaten, Toscana og Venezia.

Jerusalem var styrt av muslimar og Noreg var underlagt Danmark. Dersom «gjenerobring» er eit gyldig argument, kan det bli livleg i Europa framover.

Hagens ferieparadis, Torrevieja, var i si tid ein del av eit islamsk kalifat. Har dei òg rett til å gjenerobre land?

GAMLE GRENSER: – Dersom «gjenerobring» er eit gyldig argument, kan det bli livleg i Europa framover, skriv Morten Myksvoll. Foto: Wikipedia Commons

Problemet med å bruke eitt tilfeldig tidspunkt i historia, er at historia er veldig komplisert. Og dersom alle land skal tilbake til slik dei var på sitt største, så blir det krig. For Polen, Ungarn, dagens Tyrkia og Russland kan ikkje bli «great again» samtidig, sidan dei då ville ha overlappande territorium.

Det osmanske riket strakk til dømes frå Algerie i vest til dagens Iran i aust, frå sentral-Ungarn i nord til Jemen i sør. Og ja, den muslimske sultanen kontrollerte òg Krim-halvøya.

Hagens forsøk på å trekkje fram historie som argument feila. Det einaste han klarte, er å blottleggje kor kunnskapslaus han er.

Hagen har gjort russisk nasjonalisme til sin eigen. For innlegget i Aftenposten er ikkje unikt. Tidlegare i desember publiserte den russiske statskanalen RT (tidlegare Russia Today) eit intervju med Hagen.

Der lata han som om folkeavstemminga på Krim var haldbar, sjølv om den braut med alle demokratiske spelereglar. Avstemminga vart halden under militær okkupasjon. Internasjonale observatørar vart blant anna møtt med varselskot, og minst éin observatør vart truga med våpen.

Russiske nasjonalistar kunne ikkje gjort det betre, sett med Moskvas auge. Tenk at Framstegspartiet ville ha han inn i Nobelkomiteen.

Publisert: