Dei kranglar som om det er 2014

Same dag som Bybanen fraktar sin passasjer nummer 100 millionar, starta Bryggen-omkampen i bystyret.

Publisert Publisert

USIKKER FRAMTID: – Det er verdt å dvele ved at fleire av partia som vil endre den vedtekne traseen ikkje vil bygge Bybanen i det heile, skriv Morten Myksvoll. Foto: Bård Bøe (Arkiv)

  1. Leserne mener

Då onsdagens bystyremøte starta, leverte Høgre og Raudt inn kvar sine framlegg som kan tvinge kommunen til å gjennomføre ein full reguleringsplan av tunnelalternativet til Bybanen.

Resultatet får me om nokre månader. Byrådet må levere ei sak til bystyret om dette innan eit halvt år.

Byrådet har lova ei ny utgreiing av tunnelalternativet bak Bryggen. Det er openbert ikkje godt nok for opposisjonen.

Roger Valhammer (Ap) leiar eit mindretalsbyråd, som ikkje ser ut til å finne støtte for sitt syn i bystyret. Framlegga dei vart møtt med onsdag var eit tydeleg teikn på det.

Målet til opposisjonen er at bystyret skal ha to like gode planar når det endelege vedtaket om bygging av Bybanen skal fattast.

Då må det ein reguleringsplan til.

Les også

Slik skal dei tvinge gjennom bybanetunnel

Det er to vesentlege forskjellar mellom ei utgreiing og ein reguleringsplan. Utgreiinga er mindre detaljert og ein reguleringsplan er mykje meir kostbar.

Det finst allereie ei utgreiing av tunnelalternativet. Den leverte det Høgre-leia byrådet sist dei styrte byen. Det har òg blitt gjennomført tilleggsutgreiingar.

Den auka kostnaden dobbeltreguleringa fører til, vert belasta bompengeringen. Men det handlar ikkje berre om pengar. Ekstraarbeidet kan òg gå ut over planleggaranes kapasitet til å gjennomføre andre reguleringsplanar.

Sakshandsamingstida kan gå opp.

Byrådet fryktar at to parallelle reguleringsplanar fører til ei utsetjing av Bybanen til Åsane. Det har dei nok rett i.

Reguleringsplanen for Bybanen til Åsane vart starta opp i mai 2018. Planen som bystyret ser ut til å tvinge gjennom kan difor ligge to år etter i løypa.

Traseen i sentrum handlar ikkje berre om 200 meter med skjener langs eller bak Bryggen. Det er ein lang og komplisert trasé, som vil ta tid å planlegge. Ei forseinking er kanskje det einaste sikre utfallet i bybanesaka.

Men Bybanen til Åsane kan bli utsett likevel. For traseen langs Bryggen kan støyte på store problem. Då kan det vere fornuftig med ein nødløysing.

Ein kan ikkje berre avfeie Riksantikvarens protestar. Dei kan i verste fall føre til at traseen sporar av.

Les også

Før valet var forskjellane «uoverstigelege». No vil KrF samarbeide med Raudt likevel.

Den store utfordringa til byrådet er at dei er veldig få.

Fleirtalet bestemte i førre periode, og då vann Bybanen langs Bryggen.

Arbeidet med å realisere det vedtaket har starta for lenge sidan, men fleirtalet i bystyret har endra seg.

No kan fleirtalet bestemme seg for noko anna.

På eitt eller anna tidspunkt må bystyret bestemme seg, og det vedtaket må gjelde. Elles blir det ingen Bybane.

Difor er det verdt å dvele ved at fleire av partia som vil endre den vedtekne traseen ikkje vil bygge Bybanen i det heile.

Det er ikkje rart byrådet er skeptiske. Men no ser det ut til at dei ikkje har eit val.

Publisert