Ho har mista nøkkelen

Siv Jensen prøver å finne vegen ut av bompengekrisa. Det er ikkje sikkert den finst.

Publisert Publisert

BORTE VEKK: Framstegspartiet kan gå mot eit katastrofeval om ikkje partileiar Siv Jensen ganske raskt finn ein veg ut av uføret. Foto: Olav Olsen, Aftenposten (arkiv)

  1. Leserne mener

Har du nokon gong vore i eit såkalla escape room? Ein gjeng vener eller kollegaer blir lukka inne i eit rom, der det finst ulike spor og leietrådar. Til saman skal desse gjere det mogeleg å finne den rette nøkkelen og sleppe ut før tida er omme.

Omtrent sånn må det vere å sitje i leiinga i Framstegspartiet no. Siv Jensen, Sylvi Listhaug og Terje Søviknes kjempar mot klokka for å finne eit svar på bompengetrøbbelet.

Problemet er berre at det ikkje ser ut til å vere nokon logisk veg ut av dette. Og til liks med venegjengen på escape room, har Frp frivillig gått inn i dette.

Frp gjekk til val på å bygge veg. Frp har skrytt av tidenes mest omfangsrike nasjonale transportplan (NTP). Frp gjekk samrøystes inn for ny regjeringsplattform tidlegare i år.

Les også

Solberg om bompenger: Ingen enkle løsninger

Frp har halde på posisjonane som finansminister og samferdsleminister. Frp har plassert sine beste folk på postane.

Dei kan ikkje peike på nokon andre. Denne krisa er menneskeskapt av Frp-arane.

No har landsstyret landa på ei kravliste som det er heilt umogeleg å innfri. Ho er slik:

  • Stoppe nye bypakkar
  • Endre nullvekstmålet
  • Slette bompengegjeld
  • Kutte kostnader i dei bypakkane som finst
  • Stille strengare krav til lokal finansiering når staten skal bidra til samferdsleprosjekt i storbyane
  • Nei til vegprising
Les også

Frp vil forhandle om bompengekutt

Frp kan vere mot bypakkar, men det er deira eigen samferdsleminister som har godkjent desse pakkane til no. Det er ikkje snakk om at Venstre og KrF vil godta å endre regjeringsplattforma i ei mindre klimavenleg retning. Og det finst ikkje politisk vilje i resten av regjeringa til å slette bompengegjeld i stor skala.

Dersom Siv Jensen trudde at landsstyremøtet onsdag skulle bli eit spor for må finne vegen ut, må ho på nytt erkjenne at dette var ein blindveg.

Noko av problemet er at bompengesaka er ei sak som foreinar alle delar av Frp. Liberalistane vil ha mindre skattar og avgifter, dei vil legge til rette for næringslivet og dei vil legge til rette for eit liv der «du er sjefen», som dei gjerne seier.

Den andre fløya, som ein kanskje kan kalle populistar, vil ha mykje av det same. I tillegg er dei uroa for at bompengane treffer usosialt og råkar folks kvardag.

Les også

Morten Myksvoll: Bybanen treng hjelp

Det er denne kombinasjonen som gjorde at landsmøtet i mai valde å køyre over Siv Jensen og Sylvi Listhaug. I staden høyrde dei på partinestor Carl I. Hagen, og vedtok kravet om at Frp må røyste for å bruke hundre oljefondsmilliardar på å slette bompengegjeld.

Heller ikkje dette er nøkkelen ut. For det fyrste vil Høgre seie eit absolutt nei til dette. Deira truverd som styringsparti vil forvitre om eit regjeringsparti står i Stortinget og vil omdisponere hundre milliardar.

Og skal finansminister Siv Jensen møte i Stortinget for å duellere mot Frps stortingsgruppe? Som sjef for oljefondet vil ho truleg måtte møte for å forsvare regjeringas line.

Les også

– Vi har tøyd strikken for langt. Dette er et folkeopprør.

Ein veg ut kan vere å gå ut av regjeringa. Vil veljarane forstå det? I så fall går Frp av i protest mot ei regjeringsplattform dei samrøystes godkjende i januar.

Det trengst meir enn normalt gode spinndoktorar for å forklare veljarane korleis det skal gje mindre bompengar.

Når eit parti er i krise, som Frp er no, er det lett å få panikk. No haglar med det innfall og utspel. Siv Jensen kan vere i ferd med å miste kontrollen over partiet. Då kan nesten kva som helst skje.

Det er tre månader til lokalvalet. Klokka tikkar, og Frp-toppane finn ikkje nøkkelen.

Førebels er Siv Jensen låst inne på statsrådskontoret i Finansdepartementet. Om ho ikkje kjem på ein god plan for å kome ut på ein verdig måte, kan det rett og slett hende at grasrota i partiet riv heile veggen på kontoret hennar og krev at Frp skal ut av både Finansdepartementet og resten av regjeringa.

Det er jo alltids ein veg ut.

Publisert