Støre har dribla seg sjølv. Igjen.

Ap-leiaren har rota det til for seg endå ein gong. Kvifor kjem han så ofte opp i slike situasjonar?

Publisert Publisert
 • Jens Kihl
  Kommentator

Jette F. Christensen har ti år bak seg på Stortinget, men neste haust er det slutt. Her er ho med partileiar Jonas Gahr Støre på Ap-landsmøtet 2015. Foto: Håvard Bjelland (arkiv)

Så har det skjedd på nytt: Jonas Gahr Støre stiller til intervju. Resultatet er så kaotisk at Arbeidarpartiet etterpå må sende ut ei pressemelding for å oppklare kva partileiaren eigentleg har meint.

Eg misunner ikkje presserådgjevarane i Arbeidarpartiet på sånne dagar.

For onsdag kveld var Ap-leiaren i Dagsrevyen, der han blei stilt spørsmål om to av dei mange vanskelege sakene i partiet om dagen: Eit mogleg comeback for Trond Giske som statsråd og at Ap-profilane Jette F. Christensen og Marianne Marthinsen ikkje vil stille til ein ny periode på Stortinget.

Til spørsmål om Giskes statsrådssjansar fyrst:

«Støre: Det har eg ikkje lyst til å svare på.

Journalisten: Kvifor ikkje?

Støre: Nei, spør meg om ein annan, eg har ikkje nokre namn eg skal dele på den blokka. Tankane gjer eg meg i mitt stille, og så tek vi det når den dagen kjem.

Journalisten: Men det ville kanskje vore naturleg å kunne avvise det, fordi det er så mange som blir berørt?

Støre: Men eg seier korkje ja eller nei på dei spørsmåla. Det er heilt unaturleg. Det er ikkje den diskusjonen vi skal ta.»

Les også

Podkast: – Kor lenge skal Støre la Giske-saka få rive og slite i Ap?

Marianne Marthinsen i den perioden der ho var finanspolitisk talsperson i Ap. Denne plassen mista ho etter stortingsvalet 2017. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB Scanpix (arkiv)

Problemet for Støre er at han prøver å halde seg inne med to fløyer i partiet samstundes. La oss forenkle det litt og kalle dei Trønder-Ap og Kvinne-Ap.

Trønder-Ap kan berre godta eit svar som opnar for at Giske igjen kan bli statsråd. Kvinne-Ap kan berre godta eit svar som seier at tilliten ikkje er tilbake, og at det er altfor tidleg å opne for ein statsrådspost no.

Les også

Jens Kihl: Det er på tide å gravlegge Danmarks plass. Bokstaveleg talt.

Spørsmålet er ikkje «hypotetisk», slik ein del kritikarar av NRK-reportasjen har meint. Det er gode sjansar for at Støre skal dele ut statsrådspostar neste haust.

Mange veljarar, særleg kvinner, er interessert i å vite om Giske har sjanse til ein plass ved Kongens bord.

Det er slike saker som gjer at Støre igjen og igjen blir omtalt som vinglete. På eitt eller anna tidspunkt må han velje kva side han vil velje i denne saka. Den går nemleg ikkje over. Giske forsvinn ikkje.

Trond Giske var hovudtalar 1. mai 2018 i Verdal i Trøndelag. Foto: Ned Alley, NTB Scanpix (arkiv)

Men NRK-intervjuet hadde meir å by på. Støre blei spurt om sine tankar om at Christensen og Marthinsen takkar for seg, og leverer dette svaret:

«Så har eg erfart det at ingen er uunnverlege. Det kjem nye og spanande menneske. Eg synst at dei som takkar for seg kan takke for seg, og så skal dei også vere takknemlege for at dei har fått lov til å forvalte det ansvaret det er å bli valt.»

Allereie kort tid etter Dagsrevyen, byrja kvinner i Ap å poste bilete av seg sjølv i sosiale medium med tittelen «takknemlig».

Støre måtte som nemnt rykkje ut med ei pressemelding om at han var takknemleg for innsatsen til dei to Ap-kvinnene.

Som i sitata om Giske er det eigentleg ingenting som er feil i det Støre her seier. Setning for setning har han rett. Problemet er at det blir lesen inn i ein kontekst der folk i partiet har minimalt med tillit til kvarandre.

Les også

Ap-topper ut mot Støres kommentarer om Marthinsen og Christensen

Kvifor seier han «ingen er uunnverlege» om dei to, men ikkje om Giske? I eit anna parti ville det ikkje vore eit problem. I dagens Ap blir det spekulasjonar av slikt.

Og kor vanskeleg er det eigentleg å berre seie «Dei er to dyktige politikarar som eg ønskjer alt godt vidare»?

Slik eg forstår Støre, prøver han å isolere problema i Ap til å handle om metoo-sakene mot Trond Giske. Då kan han vise til at dei sakene er ferdig handsama og at prosessen sånn sett er lukka. Han ila Giske ein streng reaksjon.

Men problema starta ikkje med metoo. Slik boka «Alle skal ned» av Lars Joakim Skarvøy og Marie Melgård viser, var det skikkeleg dårleg stemning i Ap allereie gjennom valkampen 2017.

«Jeg opplevde rett og slett at Arbeiderpartiets stortingsgruppe var et underlig sted å være», sa Christensen til BT om å kome tilbake til Stortinget etter valnederlaget den hausten.

Les også

Jette Christensen bestemte seg for å si nei til gjenvalg for to år siden

Både ho og Marthinsen har forklart om sitt syn på Ap i intervju i år. Christensen her i BT i februar, Marthinsen i Vårt Land no i sommar. Båe intervjua er gjennomført med innestemme om ei vanskeleg tid.

Dei peikar på ein del sider ved partikulturen til Ap som går vidare ut enn «berre» metoo-handteringa. Då er spørsmålet om Støre verkeleg er villig og har kraft nok til å ta tak i dei sakene.

Innimellom har eg tenkt at Jonas Gahr Støre har for dårlege rådgjevarar når han stadig klarer å vikle seg inn i denne typen katastrofeintervju. Det er likevel ikkje slik at pr-folket kan redde alle situasjonar.

Kanskje sa Ap-leiaren det best sjølv då han kommenterte Christensen og Marthinsens farvel:

Ingen er uunnverleg.

Publisert

Les mer om dette temaet

 1. Ap-topper ut mot Støres kommentarer om Marthinsen og Christensen

 2. Ap-lederen tror ikke markedet kan løse klimakrisen: – Krever en annen type næringspolitikk

 3. «I to år har Venstre og KrF vore under sperregrensa. Er det ingen som kan hjelpe dei?»

 4. Ministeren ville ha investert pengane sine i skog

BT anbefaler

Brann må på trener­jakt: Disse profilene er ledige på markedet

Her er 25 trenere som kan være aktuelle for Brann.

LES SAKEN
Kommentar
Kommentarartiklene i BT blir skrevet av avisens redaktører og kommentatorer. Skribentene har stor frihet til å gi uttrykk for egne meninger. Noen ganger avviker disse fra BTs offisielle syn, som fremmes i lederartiklene.
 1. Jonas Gahr Støre
 2. Trond Giske
 3. Giske
 4. Jette F. Christensen
 5. Marianne Marthinsen