• ALTERNATIV BEHANDLING: Samanblandinga av stressmestringsteknikkar og massasje med healing og homøopati bidreg til å legitimere den delen av alternativbransjen som fortener eit kritisk blikk, skriv kommentator Maria Dyrhol Sandvik. Foto: BJØRN ERIK LARSEN

Alternativ saus

KOMMENTAR: Omgrepet «alternativ behandling» blandar skit og kanel, og dekkjer over alternativindustriens mørkaste krokar.