Den guddommelige tragedie

Religion er ikke bare opium for folket, det er en krigshisser av dimensjoner. Hva gjør vi med det?