Verdensoptimisten

FN tar kraftig i, og vil utrydde ekstrem fattigdom og sult. Det er slikt FN skal gjøre.