• VEIVALG: På Hordaland KrFs årsmøte fikk både partileder Knut Arild Hareide og nestleder Kjell Ingolf Ropstad voldsomt med ros fra talerne. Debatten var stort sett saklig, men fylkeslaget fremstår som svært splittet. FOTO: Bård Bøe

Nå trengs det kjærlighet

Hordaland KrF er dypt splittet. Samlingen fremstår som en utopi.