• FADDERUKE: Blant studentene som denne uken begynte studiene i Bergen, vil noen bli ledere innen næringsliv, politikk og akademia. FOTO: Rune Sævig

En mentor i livet

Unge har for få kvinnelige rollemodeller ved norske universiteter og høyskoler.