«Odda er verre enn EU»

Gammalt nag og frykt for kva som vil kome, er nok til å velte ein kvar kommunesamanslåing.

Publisert Publisert

TRADISJON: I Indre Hardanger lever framleis fruktbøndenes skepsis til industrisluskane lenger inne i Sørfjorden. Odda vart kasta ut av Ullensvang kommune i 1913, og få vil ha dei tilbake.

Les hele saken med abonnement

Kommentar
Kommentarartiklene i BT blir skrevet av avisens redaktører og kommentatorer. Skribentene har stor frihet til å gi uttrykk for egne meninger. Noen ganger avviker disse fra BTs offisielle syn, som fremmes i lederartiklene.